Friday, February 02, 2007

HATI-HATI DENGAN HELAH PENGURUP WANG

Tindakan kerajaan meminda Akta Tukaran Wang Asing (ATWA) 1953 baru-baru amatlah diharapkan. Ini adalah kerana terdapat beberapa kelemahan dan ketidakseragaman di dalam akta tersebut terutamanya melibatkan seksyen dan peruntukan berkenaan definisi, penyiasatan, pemantauan, pendakwaan dan sebagainya. Sesuatu undang-undang yang dianggap lapuk dan tidak berkesan memerlukan kepada pindaan dan reformasi undang-undang bagi mengatasi masalah jenayah komersial ini yang kian berleluasa. Reformasi undang-undang seringkali dibangkitkan secara serius oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam siri-siri ucapan beliau.

Dalam laporan Bernama yang dipetik oleh akhbar pihak tuan semalam menyatakan bahawa kerajaan telah mengambil inisiatif meminda beberapa peruntukan di dalam ATWA 1953 yang secara tidak langsung melibatkan sekyen berkenaan jumlah amaun penalti kesalahan dan hukuman penjara ke atas kesalahan yang dilakukan di bawah akta tersebut. Di sini bagi pesalah atau Orang Kena Tuduh (OKT) yang telah didapati bersalah dan sabit kesalahan maka natijahnya dia boleh dikenakan hukuman penalti atau denda sehingga Ringgit Malaysia Satu juta dan boleh dikenakan hukuman penjara di antara tiga hingga lima tahun.

Sebelum ini hukuman bagi kesalahan di bawah ATWA 1953 hanya sejumlah Ringgit Malaysia Sepuluh ribu sahaja yang dianggap enteng oleh banyak pihak untuk membayarnya. Pindaan ini berkuatkuasa pada 1 Januari 2007 lalu lagi yang mana ianya melihatkan peruntukan hukuman yang lebih berat dan tegas ke atas mereka yang terlibat dalam urus niaga tukaran wang asing di negara kita.

Dengan pindaan tersebut, jumlah amaun penalti yang lebih tinggi ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat menimbul rasa gerun dan serik kepada ejen-ejen tukaran wang asing yang tumbuh umpama cendawan selepas hujan di negara kita. Ada di antara mereka yang bergerak secara haram dan tidak memiliki lesen atau permit yang sah. Keadaan ini menyebabkan khalayak ramai menganggap kewujudan mereka adalah sah di sisi undang-undang kerana kegiatan dan premis mereka boleh dilihat mana-mana sahaja ceruk bandar besar dan kecil.

Pelbagai bentuk teknik dan helah yang digunakan oleh mereka untuk memperdaya orang ramai menyertai skim yang direka khas bagi mengaburi mata mangsa. Setakat tahun 2006 sahaja, kira-kira lima peniaga tukaran wang asing ditangkap atas pelbagai kesalahan dan perlanggaran ATWA 1953 di mana lanjutan dari itu hampir sepuluh kes yang sedang disiasat oleh Bank Negara yang merupakan badan induk utama yang mengendalikan kes-kes bersangkutan di samping Kementerian Kewangan.

Di antara bentuk laporan penipuan yang direkodkan ialah pengadu ditipu oleh ejen tukaran wang asing yang cuba menawarkan skim pelaburan tukaran yang asing tertentu dan juga yang urusniaganya dijalankan dalam mata wang Dinar Iraq dan mata wang Iran yang dikatakan mampu memberikan pulangan berganda kepada pelabur walaupun dengan jumlah pelaburan yang kecil. Spekulasi ini dilaksanakan secara sistematik dan efisien sehinggakan ianya dapat mengaburi mata bakal pelabur dan pihak pengguatkuasa yang bertanggungjawab dalam kes sebegini. Dalam keadaan ini ramai mangsa yang turut melibatkan peniaga, usahawan, golongan profesional, pelajar, masyarakat kebanyakan dan sebagainya berjaya diperdayakan menyertai skim palsu ini. Jenayah ini juga dijalankan secara siber dan transaksinya turut melibatkan penggunaan internet yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Ini sudah tentu merumitkan kerja-kerja pemantauan dan pendakwaan oleh pihak berwajib.

Menurut Laporan Kementerian Kewangan, di Malaysia hanya bank-bank perdagangan dan institusi kewangan yang sah sahaja diberikan hak dan lesen untuk menjalankan urus niaga tukaran wang asing. Setakat ini tiada satupun entiti persendirian yang diberikan lesen menjalankan urus niaga ini. Ini adalah bagi mengelak berlakunya penipuan dan penyelewengan serta dapat menyekat usaha pihak tertentu mengambil kesempatan ke atas orang ramai. Situasi ini begitu diberi penekanan kerana ianya melibatkan transaksi sejumlah wang yang banyak, yang akan menyebabkan berlakunya aliran tunai yang tidak menentu dan mungkin juga berlakunya penipuan dalam urus niaga tersebut.

Apa yang perlu difahami oleh orang ramai ialah kewujudan sekian banyak pengurup wang di negara kita setakat ini hanyalah menjalankan urusniaga tukaran wang semata-mata dan tidak menjalankan urusniaga tukaran wang asing. Fenomena ini boleh dilihat terutamanya di lapangan terbang, kompleks perniagaan dan sebagainya. Keadaan ini perlu dihayati sepenuhnya agar kita tidak mudah diperdaya dan dipengaruhi oleh ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab ini. Sekiranya terdapat situasi penipuan ini berlaku kepada diri anda maka wajarlah dilaporkan kepada pihak berkuasa agar tindakan lanjutan dan pendakwaan dapat dilakukan ke atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan agar ianya menjadi tauladan kepada semua.

Pihak berwajib seperti Bank Negara dan Kementerian Kewangan juga perlu tegas memantau dan kompeten membanteras jenayah komersial ini dengan membawa OKT kemuka pengadilan. Usaha berterusan dan komitmen yang jitu perlu diakomodasikan secara holistik bagi menyekat sebarang aktiviti yang bercanggah dengan peruntuk ATWA 1953. Sepanjang pengamatan penulis setakat ini belum ada lagi kes-kes seperti ini dilaporkan di dalam jurnal undang-undang utama seperti Malayan Law Journal (MLJ), Current Law Journal (CLJ) dan lain-lain secara serius. Ini adalah kerana mungkin kes-kes seperti ini belum lagi dibawa ke mahkamah yang lebih tinggi ataupun kes-kes seperti ini berjaya dikawal selia dengan baik oleh pihak berwajib ataupun ianya dianggap sebagai kes-kes terpencil sahaja.

Konklusinya, apa yang diharapkan ialah kesedaran yang tinggi perlu diterapkan kepada orang ramai agar sentiasa berhati-hati dalam sebarang urusniaga yang melibatkan wang; tidak mudah ditipu dan dipengaruhi; mereka perlu diselidiki dahulu latar belakang sesuatu agensi yang ingin berurusniaga dan tidak terlalu cepat mengejar kekayaan secara jalan pintas serta jangan senang hilang pertimbangan apabila dilayur dengan keuntungan yang mengiurkan.

No comments: