Tuesday, February 06, 2007

PASARAN SAHAM PADA PANDANGAN ISLAM

Saham adalah akitiviti pelaburan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang yang halal di mana segala urus niaganya adalah diharuskan oleh Islam. Namun begitu terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira bagi memastikan sesuatu saham yang ingin dilaburkan itu halal dan tidak menyalahi prinsip muamalah Islam.

Urus niaga saham dalam sesuatu institusi syarikat atau stok yang memperniagakan sesuatu yang dibenarkankan oleh Islam hukumnya harus kerana ia disifatkan sebagai berkongsi berbentuk pelaburan dalam sesuatu aktiviti perniagaan yang dilaksanakan. Ini adalah bersandarkan kepada firman Allah s.w.t dalam surah Al-Qasas, ayat 77 yang bermaksud : " Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...".

Dengan demikian saham yang dimiliki itu boleh diperjualbelikan sepertimana urus niaga muamalah lain. Urus niaga saham juga sekiranya telah cukup haul yang ditetapkan maka wajib dikenakan zakat perniagaan sebanyak 2.5% dan istimewanya saham juga boleh diwakafkan sepertimana harta alih lain bagi tujuan kebajikan.

Sarjana Ekonomi Islam yang terkenal Abd. Al-Rahman Zaki Ibrahim (1998) menyatakan bahawa bursa saham adalah institusi permodalan contoh yang muncul dan berkembang semasa berkembangnya sistem kapitalis Barat. Contoh bursa ialah pasaran saham dan syer atau bon kerajaan yang beroperasi secara tunai (cepat) dan bertangguh atau hutang. Bursa memberikan banyak kebaikan kerana pemegang saham boleh mengetahui turun dan naik harga saham setiap hari melalui papan harga yang dipamerkan di syarikat bursa. Saham boleh ditukarkan kepada wang atau sebaliknya pada bila-bila masa sahaja. Saham juga boleh menjadi harta cair secara runcit atau seluruhnya pada bila-bila masa tanpa memecahkan harta tersebut. Dengan cara ini, bursa menggalakkan orang ramai untuk melaburkan harta masing-masing. (Petunjuk Amalan Ekonomi Islam, DBP, halaman 176-177)

Keharusan pembelian dan aktiviti saham tertakluk kepada beberapa syarat dan piawaian ketat yang ditetapkan oleh Islam. Menurut Nik Mustapha Nik Hassan (2006) urusniaga tersebut hendaklah tidak terdapat sebarang elemen riba dalam sumber pembiayaan pelaburan; tidak wujud unsur maisir atau judi dalam mekanisme kegiatan pelaburan; tidak terdapat elemen gharar atau sesuatu yang tidak jelas dan kabur dalam aktiviti-aktiviti ekonomi syarikat dan ianya tidak bercanggah dengan syariah; serta tidak terdapat unsur manipulasi pasaran atau bersifat penindasan yang boleh mempengaruhi harga sesuatu saham untuk kepentingan diri atau institusi terbabit. (Pentingnya Sektor Kewangan Dan Pasaran Saham, Berita Harian, 4 Oktober )

Di Malaysia, proses kawal selia dan pengawasan pasaran saham amat diberi penekanan oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC), Indeks Syariah Kuala Lumpur (KLSI) dan Bursa Malaysia, di mana sesuatu aktiviti pelaburan halal hendaklah dilaburkan hanya di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah (MPS) yang terdiri daripada pakar ekonomi Islam, mufti, intelektual Islam dan sebagainya. Ianya juga melibatkan bon kerajaan, perkongsian untung al-Mudharabah, projek pelaburan di bawah prinsip al-Bai Bithaman Ajil, harta bangunan, dan lain-lain lagi.

Menurut Buletin Malaysian Islamic Capital Market (MICM) yang dikeluarkan oleh SC untuk bulan November 2006 (Bil. 1, No. 3), merekodkan bahawa terdapat hampir 886 stok atau 86 peratus pelaburan saham di Bursa Malaysia adalah diklasifikasikan sebagai halal serta shariah compliant. Fenomena ini boleh dilihat pada Papan Utama dan Kedua Bursa Malaysia yang meliputi stok barangan pengguna; barangan industri; pembinaan; dagangan/khidmat; kewangan; infrastrukur; hartanah; perladangan; perlombongan; hotel; teknologi; reits; dana tertutup; dana pertukaran dagangan dan Mesdaq.

Di samping KLSI, Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) turut bertindak secara positif sebagai pemangkin bulis daripada pasaran saham luar negara bagi mencatatkan rali berterusan ke paras tertinggi di mana saham mewah dan waran mampu meraih laba kukuh. Situasi ini menurut Kaladher Govindan (2007) bergantung kepada momentum positif termasuk usaha pengambilan untung dan minat jualan yang turut mempengaruhi saham-saham di kaunter halal bagi melepasi paras psikologi serta breakout KLCI. Seterusnya Indeks Perindustrian Dow Jones dan pengumuman Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengekalkan kadar semalamannya pada 5.25 peratus pada 30 Januari 2007 turut membantu meningkatkan sentimen positif pelaburan serta mengurangkan kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi dan pasaran saham Malaysia.(Kontrak Binaan Luar Negara Tambah Minat Pelabur Asing, Berita Harian, 5 Februari)

Menurut penganalisis saham Nazri Khan (2007) pula, KLCI dan KLSI masing-masing mencatatkan kenaikan tinggi sebanyak 37 peratus dan 35 peratus semenjak bermulanya menaik yang kukuh pada bulan Jun 2006. Sejak itu, kedua-dua indeks itu telah mewujudkan 'keluk parabolik yang tinggi' daripada 1,061 mata hingga 1,140 mata bagi Indeks Komposit dan 150 hingga 160 mata untuk Indeks Syariah. Menurut beliau, selagi garisan parabolik merentasi aliran menurun, pasaran Malaysia terutamanya di kaunter-kaunter halal secara teknikal kekal menaik. Ketika sektor teknologi lemah (ditutup pada 28.95 mata) menjejaskan sedikit kekukuhan pasaran manakala sebilangan sektor termasuk kewangan, industri, hartanah, perladangan dan perkhidmatan baru-baru ini menunjukkan prestasi baik dengan mencatatkan rekod. (Pasaran Diramal Terus Tarik Pembeli, Utusan Malaysia, 5 Februari)

Konklusinya, sebagai institusi intermediary, bagi Nik Mustapha Nik Hassan (2006), pasaran yang mantap, efisien, aktif, dan berdaya maju sudah pasti memiliki daya tarikan kepada masyarakat dalam dan luar negara untuk melabur dalam pembelian saham terbitan tempatan terutamanya saham-saham mewah seperti Proton, Golden Hope, Kulim dan lain-lain yang sebahagian besarnya merupakan pematuhan prinsip syariah secara teknikalnya berpotensi untuk mencatatkan untung kenaikan. Jumlah nilai dagangan yang bertambah besar akan menambahkan lagi dana dan peluang firma tempatan mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Oleh itu usaha untuk meningkatkan pembesaran dan pengemaskinian tred saham bagi menarik pelabur adalah usaha yang perlu kepada sesebuah negara secara holistik dan berterusan. Kejayaan mewujudkan kemantapan, kecergasan dan kestabilan pasaran saham adalah indikator positif kepada mekanisme pentadbiran dan pengurusan ekonomi negara kita.
No comments: