Tuesday, April 24, 2007

MENILAI KEJAYAAN KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC)

Projek mega Koridor Raya Multimedia (MSC) mula menampakkan kejayaan cemerlang dan menyumbang perolehan melebihi RM10 bilion dengan nilai eksport bagi syarikat tempatan dan luar mencecah RM3.2 bilion baru-baru ini.

Jumlah tersebut terus meningkat berbanding perolehan 2005 sebanyak RM9.84 bilion dan jumlah eksport pula bernilai RM2.65 bilion sahaja.

Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis, sehingga Februari 2007 bilangan syarikat berstatus MSC juga bertambah kepada 1,742 termasuk 85 syarikat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) global.

Kemajuan pesat MSC telah mewujudkan kira-kira 48,000 peluang pekerjaan di dalam industri ini. Perangkaan ini lebih tinggi berbanding 33,851 pada tahun 2005.

MSC Malaysia mula beroperasi sejak 10 tahun yang lalu yang dilancarkan secara rasmi pada 1996 oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Koridor khas ini meliputi kawasan seluas 750 kilometer persegi mencakupi Pusat Bandaraya Kuala Lumpur (KLCC) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) bagi memacu pembangunan negara menerusi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Fasa kedua pembangunan MSC bermula pada 2004 hingga 2010 yang melibatkan pembangunan bandar dan pusat siber di seluruh negara. Natikahnya menyaksikan kewujudan bandaraya siber seperti Cyberjaya, Kulim Hi-Tech Park dan Bandar Siber Pulau Pinang serta pusat siber seperti KL Sentral, Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC) dan Menara MSC Cyberport, Johor.

Model MSC Malaysia dilihat mampu menarik lebih banyak gergasi ICT global melabur dan menanam modal di negara kita serta mengadakan kerjasama bijak melalui perpindahan teknologi, inovasi, kepakaran dan tenaga kerja mahir dalam sektor ini. Promosi secara besar-besar perlu diadakan dan mendedahkan prestasi MSC negara ke luar negara.

Setakat ini negara telah berjaya mengadakan kerjasama dengan Microsoft, Oracle, Motorola, Intel dan sebagainya dengan insentif pengecualian cukai syarikat sementara serta pelbagai pakej yang menarik disediakan.

Melalui prasarana fizikal MSC di negara kita, cita-cita kerajaan melahirkan modal insan ICT seperti yang ditekankan Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) akan tercapai. Kerajaan juga perlu memajukan syarikat tempatan sedia ada dan melatih syarikat yang berpotensi sehingga mampu menjadi antara pengeksport produk ICT terkemuka dunia suatu hari nanti.

Aplikasi utama MSC seperti kerajaan elektronik, teleperubatan, kelompok pembangunan dan penyelidikan, pusat pembuatan sedunia, pusat pemasaran tanpa sempadan, kad bestari serbaguna serta pusat kewangan bercirikan multimedia yang kompetetif dan akomodatif perlu diberi perhatian serius oleh syarikat ICT tempatan untuk berkembang dan berdaya saing di peringkat global.

Penubuhan Universiti Multimedia yang fokus dan beberapa universiti sedia ada memberikan impak yang cukup besar kepada industri ICT negara. Pusat Animasi Malaysia (MSC-MAC) yang akan ditubuh tidak lama lagi seperti yang diumumkan oleh kerajaan bakal memberi peluang dan ruang kepada generasi muda yang kreatif dan berbakat menghasilkan produk animasi ICT ke pasaran global.

Generasi muda juga perlu didedahkan kejayaan dan kecemerlangan aplikasi MSC seluas-luasnya sejak di bangku sekolah lagi. Kewujudan sekolah bestari dan sekolah kluster mampu merealisasikan impian ini. Kelompok modal insan ini perlu dijana minda dan kreativiti mereka.

Kerajaan juga hendaklah memperluaskan lagi zon dan kawasan MSC ke seluruh negara serta tidak hanya tertumpu di kawasan bandar dan strategik sahaja dalam usaha merancakkan lagi pertumbuhan industri MSC negara.

Rujukan:

48,000 Peluang Kerja Wujud Sejak MSC Beroperasi, Utusan Malaysia, 25.4.2007
Koridor Raya Multimedia Sumbang Perolehan RM10B, Berita Harian, 25.4.2007

Laman web rasmi MSC:
( http://www.msc.com/)

No comments: