Friday, May 11, 2007

BIASAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Konsep tanggungjawab sosial korporat (CSR) adalah inovasi dan dinamika terkini syarikat-syarikat besar di seluruh dunia dan trend ini turut mempengaruhi badan korporat di Malaysia.

Menurut laman sesawang Wikipedia, Badan Pembuat Dasar dan Penyelidikan, Lembaga Pembangunan Ekonomi Amerika Syarikat pada tahun 1971 telah mendefinisikan prinsip CSR sebagai "mempunyai ramai wakil kumpulan yang berkepentingan yang menganggotai struktur pentadbiran korporat yang turut terlibat sama dalam proses pemutusan ( membuat keputusan), melibatkan keseluruhan perusahaan dengan perubahan keperluan masyarakat, mengimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan masyarkat (pengguna); mengolah polisi dan amalan korporat supaya lebih positif; dan menekankan firma-firma yang menyumbang dalam usaha-usaha menyelesaikan masalah dan penyakit sosial di samping menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa".

Merujuk kepada definisi tersebut melihatkan betapa pentingnya syarikat korporat melalui inisiatif bijak mereka melaksanakan sesuatu yang mampu memberikan impak dan momentum positif kepada rakyat secara keseluruhan, yang merupakan pendokong dan pendorong utama kewujudan sesebuah institusi tersebut.

Baru-baru ini dilaporkan dua buah institusi perbankan terbesar negara yang cuba mengaplikasikan prinsip CSR mereka dengan menetapkan beberapa syarat dan piawaian baharu kepada semua panel guaman mereka yang dianggap begitu kontroversi. Institusi tonggak perbankan negara ini telah menggariskan bahawa semua panel peguam perlu memiliki sekurang-kurangnya tiga rakan kongsi yang salah seorangnya mestilah terdiri dari kaum Bumiputra dengan pegangan ekuiti melebihi lima puluh peratus.

Isu sensasi ini telah menjadi polemik hebat di media cetak dan elektronik serta turut menjadi umpan serta perangkap paling berkesan pihak pembangkang menjuarainya. Natijahnya, Maybank terpaksa menarik balik hasrat korporat tersebut.

Angin perkauman bertiup kencang; prinsip keadilan, pemilihan bermerit, kecekapan dan pelbagai lagi isu panas begitu berjaya dimanupulasikan oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati, tebal semangat perkauman dan nipisnya ruh serta semangat model kejuruteraan sosial yang telah sekian lama diamalkan oleh rakyat dan pemimpin berbilang kaum di negara kita melalui mekanisme Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Walaupun jentara DEB telah lama berakhir, namun misinya untuk menggenggam ekuiti tiga puluh peratus umat bumiputra dalam lanskap ekonomi negara tetap berjalan dan terus diberi nafas baru di dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9).

Inisiatif dan komitmen Maybank mengenakan syarat baru kepada semua panel guaman mereka, sebenarnya secara sedar atau tidak telah mematuhi ruh DEB dalam usaha memaju dan membangunkan umat Melayu dan lebih spesifik, peguam Melayu yang merupakan golongan minoriti di dalam korpus guaman di negara kita.

Dengan jumlah hampir 12,000 orang peguam dan hampir 500 buah firma guaman di Malaysia, jumlah peguam dan firma bumiputra tidak sampai satu pertiga pun daripada keseluruhan jumlah tersebut. Institusi bertanggungjawab seperti Maybank telah lama menginsafi dan menyedari hakikat ini.

Dilemma dan realiti ini menunjukkan perjalanan peguam dan firma guaman bumiputra di negara kita masih jauh dan amat memerlukan tongkat ekonomi untuk mereka meneruskan survival guaman yang serba komplikated dan rencam ini.

Sekurang-kurangnya dengan syarat terbaharu ini, membolehkan peguam-peguam Melayu dan bumiputra lain yang telah lama setia berkhidmat dengan firma guaman bukan bumiputra, diberi peluang menjadi rakan kongsi dan bersama-sama berkongsi pengurusan, pentadbiran dan keuntungan firma. Mungkin itulah tujuan utama Maybank mengenakan syarat tersebut di samping memberi peluang peguam Melayu membuktikan kebolehan, kesungguhan, kelayakan dan kemahiran mereka kepada bukan Melayu serta memandu arena guaman negara pada landasan yang betul.

Keadaan ini sudah tentu mewujudkan persekitaran dan persaingan yang sihat di dalam dunia guaman di negara kita, yang sejak sekian lama dikuasai dan dimonopoli oleh peguam dan firma bukan bumiputra. Kaum bukan bumiputra lain tidak seharusnya bimbang, takut dan mudah hilang timbang rasa dengan timbulnya isu ini, sebaliknya mereka mestilah sedia berkongsi dan bertolak ansur dengan orang Melayu bagi menjayakan visi kejuruteraan sosial ini.

Oleh yang demikian, hasrat murni Maybank mengangkat martabat umat Melayu dan Bumiputra di negara kita mesti dihormati semua pihak tanpa perlu ada sebarang rasa prejudis. Sepatutnya institusi perbankan dan GLC lain mencontohi Maybank dan mengaplikasikan formula ini demi survival dan masa hadapan dunia guaman di negara kita.

No comments: