Monday, June 11, 2007

LINA JOY: KEPUTUSAN BERSEJARAH DAN MUKTAMAD

Setelah sekian lama menunggu keputusan Lina Joy oleh Mahkamah Persekutuan yang memakan masa hampir setahun iaitu sejak 4 Julai 2006, maka pada 30 Mei 2007 adalah detik bersejarah kepada sistem perundangan negara dan lanskap pentadbiran Islam di Malaysia.

Keputusan muktamad ini telah diputuskan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara, Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim dan hakim Mahkamah Persekutuan, Yang Arif Datuk Alauddin Mohd Sheriff dalam Lina Joy lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Yang Lain [2007] CLJ JT (1) bahawa keputusan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) tidak membenarkan perkataan Islam dipadam di dalam kad pengenalan diri Lina Joy adalah tepat dan wajar. Namun begitu seorang lagi hakim Mahkamah Persekutuan yang juga Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Yang Amat Arif Tan Sri Richard Malanjun, memutuskan keputusan yang bertentangan dengan pendapat majoriti tersebut.

Mahkamah secara majoriti memutuskan bahawa isu pertukaran agama adalah secara langsungnya berkait dengan hak-hak dan kewajipan Lina Joy sebagai seorang Muslim sebelum pertukaran itu berlaku; Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan tidak wajar dihujahkan sebagai peruntukan yang memberi hak kebebasan yang tiada terbatas; dan hak untuk menganut san mengamalkan sesuatu agama hendaklah selalunya tertakluk kepada prinsip-prinsip dan amalan yang ditentukan oleh agama itu.

Keputusan ini telah mewujudkan dimensi dan paradigma baru kepada perkembangan, masa hadapan dan pertumbuhan Islam di negara ini dan ianya amat selari dengan tuntutan prinsip Islam Hadhari yang menekankan kepada persefahaman serta hormat menghormati antara kaum dan agama. Keputusan ini juga dilihat mampu memberi momentum positif kepada potensi pembangunan Islam dan dijangka akan diterima sebagai satu tragedi serta tamparan hebat kepada bukan Islam. Keadaan ini juga akan memberi impak negatif kepada persepsi bukan Islam terhadap Islam.

Keputusan ini adalah siri kejayaan terbesar umat Islam di Malaysia dalam mempertahan dan mendaulatkan Islam menurut lunas undang-undang yang berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan 1957 iaitu undang-undang tertinggi di negara kita. Ini adalah kerana kedudukan Islam itu sendiri dalam Perlembagaan Persekutuan adalah berlainan daripada kedudukan agama-agama lain. Pertama, hanya Islam, sebagai satu agama, yang disebut dengan namanya dalam Perlembagaan , iaitu sebagai 'agama bagi Persekutuan' (the religion of the Federation) seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 3(1).

Kedua, Perlembagaan itu sendiri memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri ( bagi negeri-negeri) untuk mengkanunkan Hukum Syarak dalam perkara-perkara yang disebut dalam Senarai II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan ('Senarai II'). Selaras dengan kehendak Senarai II itu, maka Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 dan berbagai-bagai lagi enakmen telah dikanunkan di negara kita.

Keputusan ini juga bukanlah satu kekalahan kepada masyarakat bukan Islam, jauh sekali bahawa Islam tidak menghormati prinsip dan kebebasan bukan Islam kerana Islam adalah agama rasmi negara ini dan persoalan serta kekeliruan yang berlaku dalam kes Lina Joy tidak sepatutnya dipersoalkan atau dijadikan polemik yang berpanjangan oleh mana-mana pihak.

Menurut Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPPMM) yang bertindak sebagai pemerhati diarah (watching brief) dalam kes bersejarah ini bahawa jika seseorang Muslim ingin keluar dari agama Islam, dia sebenarnya boleh menggunakan haknya di dalam konteks undang-undang Syariah yang mempunyai jurisprudennya sendiri mengenai isu murtad. Jika seseorang menganuti dan mengamalkan ajaran Islam, sudah tentulah beerti seseorang itu hendaklah mengikuti undang-undang Islam dan juga cara keluar (murtad) dari agama Islam. Itulah ertinya menganuti dan mengamalkan Islam. Dan apa yang telah dilakukan oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah hanya semata-mata untuk menentukan Lina Joy bukan lagi beragama Islam secara yang ditetapkan oleh Islam.

Justeru itu, Mahkamah yang bijaksana memutuskan bahawa tidak terdapat sebarang pertentangan berkenaan keperluan mengemukakan sijil atau perakuan dari mahkamah Syariah atau pihak berkuasa dengan Perkara 11(1) yang sendirinya memperuntukkan keperluan mematuhi kehendak-kehendak agama itu sebelum ia keluar dari agama Islam. Menganuti dan mengamalkan agama Islam sudah tentulah bermakna mengamalkan bukan sahaja aspek teologi dalam agama itu sahaja kerana Islam bukanlah semata-mata satu himpunan dogma-dogma atau ritual sahaja, tetapi juga undang-undang agama itu.

Seterusnya, meminjam kata-kata Yang Arif Datuk Abdul Hamid Mohamad dalam kes Kamariah Ali lwn Kerajaan Negeri Kelantan, " jika maksud per. 11 PP adalah bahawa seseorang bebas masuk atau keluar dari sesuatu agama sesuka hatinya dan tiada undang-undang boleh memerlukan dia mengikut sesuatu peraturan sama ada untuk memeluk atau keluar dari sesuatu agama, maka secara natijahnya, bukan sahaja undang-undang yang menetapkan cara untuk seseorang itu memeluk Islam dan keluar dari agama Islam tidak sah, malah undang-undang yang menjadikan suatu kesalahan jika seorang Islam itu berzina, berkhalwat, tidak membayar zakat dan lain-lain itu semuanya adalah tidak sah juga. (perenggan 17) "

Keputusan ini juga bakal menguji tahap kesabaran dan sensitiviti masyarakat bukan Islam menerima hakikat yang tidak lagi boleh dipertikaikan. Di sini akan terlihat sejauh bukan Islam akan akur dan patuh serta menghormati keputusan tertinggi tersebut, walaupun terdadap beberapa siri dialog, seminar, kolokium dan perbagai lagi yang telah diadakan dan akan diadakan bagi mencari jawapan dan jalan keluar kepada altimatum kes Lina Joy.

Keadaan ini berlaku apabila keputusan menentang majoriti yang diputuskan oleh Yang Amat Arif Tan Sri Richard Malanjum begitu ketara mempertikaikan peranan Jabatan Pendaftaran Negara; berbau prejudis; tuduhan yang amat tidak bertanggungjawab; tidak harmoni dengan ruh Perlembagaan Persekutuan; mencabar kedaulatan Mahkamah Syariah di Malaysia; dan bersifat anti Islam apabila beliau memutuskan " The insistence by NRD for an apostasy certificate is also unlawful, illegal and unreasonable because: (i) it is tantamount to delegation of authority by NRD to some other third body not sanctioned by law; (ii) the insistence was almost impossible of performance as under the applicable law the Syariah Court in the Federal Territory has no statutory power to adjudicate on the issue of apostasy; and (iii) to ask the appelant to apply for such certificate is to ask her to self incriminate.

" This part, NRD had not observed the rules of natural justice when it mechanically rejected the appellant's repeated applications and failed to give her a fair hearing. It was also guilty of unfairness towards the appellant in not informing the appellant that reg. 4 would be amended. Indeed, there is a reasonable suspicious that reg. 4, although formulated in 2000, was deliberately amended retrospectively to 1 October 1999 in order to target and to prejudice the third application of the appellant. This being the case, my answers to the first two questions are in the negative. (para 85-92) "

Bagi menjawab persoalan dan kekeliruan ini, keputusan majoriti memutuskan " Hujah bahawa Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tidak mempunyai bidangkuasa penentuan murtad disebabkan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) tidak mempunyai peruntukan mengenai murtad, dan oleh sebab itu tindakan JPN mengenakan syarat supaya diperolehi perintah mahkamah tersebut adalah satu tindakan yang tidak munasabah yang mencapai tahap "Wednesbury unreasonableness" disebabkan perintah yang diminta itu mustahil untuk diberi - adalah tidak bermerit. Perlu ditekankan bahawa item 1 dan 2 dalam Jadual Kesembilan PP memperuntukkan antara lain bahawa Mahkamah-Mahkamah Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa hanya atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan itu (item 1) dan salah satu daripada perkara-perkara dalam perenggan tersebut adalah "undang-undang Islam". Sehubungan itu, per. 74(4) PP menegaskan bahawa keluasan ungkapan-ungkapan am dalam Jadual Kesembilan tidak boleh dikira sebagai dihadkan oleh ungkapan-ungkapan khusus yang terdapat dalam Jadual Kesembilan itu.

" Oleh yang demikian, adalah munasabah bagi JPN mengenakan syarat-syarat tersebut kerana perkara murtad ini adalah satu persoalan yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Agong dalam kes Dalip Kumar lwn Pegawai Polis Daerah, Balai Polis Daerah, Bukit Mertajam & Anor bahawa jawapan kepada persoalan sama ada seseorang itu adalah Muslim atau telah keluar dari agama Islam sebelum dia meninggal dunia adalah termasuk dalam dunia undang-undang Syariah yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan serius dan tafsiran wajar atas undang-undang itu. Maka keputusan JPN bukanlah suatu keputusan yang sebegitu melampau tidak munasabahnya dalam keingkaran terhadap logik atau standard moral hingga tiada seorang pun yang waras yang menumpukan pemikiran kepada persoalan yang perlu diputuskan itu boleh mencapai keputusan sedemikian. (perenggan 10) "

Lebih malang lagi dan amat memalukan, atas dasar dan prinsip kebebasan beragama, kini terdapat sekelompok profesional Melayu Muslim yang begitu aktif berlari ke sana ke mari memperjuangkan nasib dan ketidakadilan ke atas Lina Joy yang dilihat sedang dianiaya serta diketepikan haknya. Golongan liberal dan keliru ini umpama gunting dalam lipatan serta musuh dalam selimut yang amat merbahaya kepada seluruh umat Islam. Bagi mereka Lina Joy tidak diadili secara wajar dan keputusan tersebut adalah usaha menutup peluang Lina Joy untuk murtad dan memilih agama yang disukainya melalui saluran undang-undang. Mereka juga berpandangan Mahkamah Persekutuan sengaja mematikan ruh dan prinsip kebebasan beragama di Malaysia yang telah sekian lama diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan serta piagam hak asasi manusia dalam Perkara 18 Perisytiharan Sejagat Hak-Hak Manusia (UDHR).

Kisah Lina Joy tidak terhenti setakat itu sahaja malahan usaha untuk mendapatkan perhatian dan campur tangan kuasa besar dunia sedang giat dilaksanakan oleh pihak yang amat tidak bertanggungjawab dan pengkhianat ini. Negara-negara Barat begitu berminat, ghairah dan teruja mengikuti perkembangan kes ini, di mana kes ini telah mendapat publisiti secara meluas di hampir semua media massa utama dan alternatif mereka. Oleh yang demikian, umat Islam tidak boleh selesa dan berpuas hati dengan keputusan tersebut. Ini hanyalah permulaan dan percubaan awal mereka untuk mencipta short cut atau jalan pintas untuk melaksanakan gerakan murtad di Malaysia. Untuk itu perlu dipertingkatkan lagi program dan aktiviti mempertahankan kedaulatan Islam di negara kita serta komited berusaha menyekat kemunculan Lina Joy kedua, ketiga dan seterusnya.

No comments: