Monday, December 03, 2007

ISLAM MEMBELA GOLONGAN MINORITI

Sejak sebelum merdeka dan selepas 50 tahun negara menyambut kemerdekaan, semua rakyat di Malaysia tanpa membezakan bangsa dan agama telah mendapat pembelaan kerajaan secara adil dan saksama. Kerajaan yang telah diberikan amanah dan mandat politik rakyat Malaysia telah berusaha membangunkan negara dari sebuah negara miskin kepada sebuah negara yang pesat membangun di mana tempiasan kejayaan dan kemakmuran ini telah diterima oleh semua kaum di negara kita termasuklah golongan minoriti.

Bagi memperkasakan lagi hasrat murni kerajaan ini, maka jentera Islam diperkenalkan dengan prinsip utamanya jelas bertekad untuk melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka di samping membela dan mempertahankan golongan minoriti di Malaysia dalam segala aspek sama ada meliputi sudut pendidikan, status ekonomi, kemahiran dan teknologi, peluang pekerjaan, kesihatan, perumahan, budaya dan sebagainya. Semua kaum berhak menerima dan mempunyai akses kepada segala kemudahan serta kepentingan yang disediakan negara dan golongan minoriti di Malaysia juga tidak pernah dipinggir dan diketepikan dalam arus perubahan serta pembangunan negara.

Buktinya kita dapat melihat golongan minoriti ini mengungguli dan menguasai sektor profesional serta korporat di Malaysia terutamanya bidang guaman, kedoktoran, kejuruteraan, teknologi komunikasi dan banyak lagi. Realiti ini membuktikan peluang dan ruang yang diberikan kepada semua rakyat adalah sama rata dan tidak bersandarkan kepada sifat perkauman, warna kulit dan agenda atau kepentingan sesuatu bangsa majoriti. Ini adalah kerana prinsip teras Islam Hadhari juga turut mengambil kira pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif di samping ke arah mewujudkan sebuah kerajaan yang adil dan beramanah kepada semua kaum.

Hakikat ini adalah selaras dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud "Allah tidak menegah kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah itu kasihkan orang yang berlaku adil dan saksama" (Al-Mumtahinah:8). Rasulullah s.a.w juga amat memperjuang hak golongan minoriti dan pernah menegaskan bahawa "Ingatlah, sesiapa yang berlaku kejam dan keras kepada golongan minoriti bukan Islam, atau mengekang hak mereka, atau membebankan mereka melebihi apa yang terdaya atau merampas hak mereka secara paksa, aku (Nabi s.a.w) akan mendakwa mereka di hari pembalasan kelak".

Melihat kepada komitmen dan kesungguhan padu kerajaan memperjuangkan hak golongan minoriti dalam proses pembangunan negara yang melibatkan semua pihak dan Islam sendiri mengiktiraf hak golongan minoriti, maka adalah amat tidak adil sekiranya negara dituduh dan dilabelkan sebagai berat sebelah, pilih kasih, diskriminasi kaum, perkauman, melakukan pembersihan etnik dan sebagainya jika diteliti rekod cemerlang sejarah perpaduan kaum di Malaysia berbanding negara serantau lain. Kebajikan dan kepentingan golongan minoriti tidak pernah diperjudikan oleh negara bahkan jika dilihat dari segi pendapatan isi rumah kasar bulanan dan tahap pendidikan kaum minoriti juga tinggi serta jauh lebih baik dari kaum Bumiputera sendiri.

Pelbagai dasar, plan dan program pembangunan telah diwujudkan untuk tujuan ini yang antaranya ialah Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Urbanisasi Negara (DUN), Plan Integriti Nasional (PIN), Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pertanian dan sebagainya yang bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi dan sosial di negara kita serta melahirkan generasi modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam segala aspek.

Masyarakat beragama dan golongan minoriti di Malaysia amat bertuah serta beruntung kerana dapat mengamalkan segala ajaran dan hukum hakam agama mereka tanpa ada sebarang sekatan dan kekangan dari pihak kerajaan berbanding dengan keadaan umat Islam sendiri seperti di beberapa buah negara. Ini membuktikan Islam bukanlah agama yang ekstrem dan anti agama lain, bahkan Islam turut menghormati kepercayaan dan hak beragama orang lain tanpa paksaan. Umat Islam sendiri tidak pernah memandang serong, negatif dan mempunyai perasaan curiga kepada penganut agama lain kerana agama Islam tidak pernah mengajar umatnya berbuat demikian, bahkan menegah sekeras-kerasnya perlakuan tesebut.

No comments: