Wednesday, January 02, 2008

PEMIMPIN DAN AMANAH KEPEMIMPINAN

Pemimpin adalah teras sesebuah negara. Jika pemimpin baik maka cemelanglah negara dan jika pemimpin buruk maka rosaklah negara. Pemimpin dan kepemimpinan adalah institusi terpenting di dalam masyarakat dan merupakan amanah yang perlu dipikul selayaknya.

Memandangkan institusi ini begitu penting, maka tugas dan tanggungjawab yang dipikul amat besar dan bakal dipersoalkan di akhirat kelak. Pemimpin adalah cermin masyarakat dan menjadi contoh serta tauladan kepada rakyat di mana setiap gerak geri, tingkah laku dan tutur kata akan sentiasa di dalam pemerhatian masyarakat di bawah kepemimpinannya.

Pemimpin perlu bercakap benar, hormat menghormati, menjaga dan mempertahankan akhlak mulia agar menjadi ikutan dan dihomati. Pemimpin yang khianat, lalai, alpa dan tidak bermoral hanya menyusahkan negara dan bakal berdepan dengan tohmahan dan kejian masyarakat sahaja di samping pembalasan yang setimpal di akhirat kelak.

No comments: