Friday, January 25, 2008

POLITIK ALA PLATO

Dalam buku Falsafah Politik Plato (1993), J.H Rapar menyatakan politik pada akhirnya merupakan perjuangan yang tidak pernah berakhir. Pada zaman dahulu, politik selalu menekankan kebajikan, kebaikan dan keadilan (etika) dalam berbagai-bagai segi hubungan antara warga dengan negara.

Kerana dari tiga unsur itulah, individu atau masyarakat termasuk kerajaan dibezakan dari makhluk lain. Tegasnya, baik atau buruk sesebuah negara bergantung kepada kesedaran etika politik warganya.

Politik pada zaman moden, tentu lain dengan politik pada era dahulu. Politik moden lebih tertumpu pada masalah individu dan hak-haknya yang berfokus ehwal kebebasan, kewibawaan, kekuasaan, hak asasi, kewajipan, konsensus, demokrasi dan keadilan. Semua penekanan tersebut tentu selaras dengan perkembangan situasi yang dihadapi.

Yang menjadi masalah kini bahawa dalam kecamuk kepentingan warga dan kepentingan negara selalu terbuka kepentingan lain, yang jelas ia meninggalkan prinsip dasar pembenaran (falsafah) politik.

Suasana dan keadaan yang demikian telah merangsang keinginan dan kerinduan warga untuk memiliki pemimpin yang sanggup mengatasi berbagai-bagai kerusuhan dan kekacauan yang semakin hebat. Oleh itu, mereka amat memerlukan seseorang tokoh yang bijak, tegas dan berwibawa.

Politik dalam Kamus Dewan ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ilmu siasah, ilmu kenegaraan; segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain; kelicikan, muslihat dan tipu muslihat.

Manakala istilah politiking pula ialah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan politik seperti berkempen untuk memancing undi, menonjolkan diri seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan. Politikus pula dalam terma politik moden ialah seorang ahli politik atau ahli kenegaraan.

Politik juga merupakan seni pembelajaran berkenaan organisasi dan tabiat sesebuah kerajaan. Aktiviti politik pada hari ini pada dasarnya berlandaskan kepada konsep politik yang dipelopori oleh sarjana dan patriot Italy abad ke-15 iaitu Machievelli.

Secara dasarnya dalam falsafah politik Barat, kedaulatan sesebuah negara diserahkan kepada manusia dan kuasa perlembagaan atau negara.

Dalam dunia sains politik, kedaulatan menunjukkan autoriti atau kekuasaan sesebuah negara di mana sesebuah negara, menurut ketetapan undang-undang antarabangsa mempunyai autonomi penuh dan tidak tertakluk kepada kuasa negara-negara lain ataupun kepada undang-undang antarabangsa itu sendiri.

Ini adalah kerana menurut doktrin politik Plato bahawa asal usul itu terletak dalam keinginan dan keperluan manusia, maka ini bermakna bahawa negara dibentuk oleh dan untuk manusia.

Plato menganggap bahawa tujuan negara selari dengan tujuan hidup manusia, iaitu untuk kesenangan dan kebahgiaan hidup manusia, maka ini bererti bahawa tugas negara ialah mengusahakan kesenangan dan kebahgiaan itu, dan dengan hal yang demikian, maka fungsi negara yang paling menonjol ialah fungsi kesejahteraan.

Pemikiran politik yang dikembangkan oleh Plato dalam usahanya membina sebuah negara ideal yang bebas dari segala keburukan, kekacauan dan kerosakan pada umumnya telah merombak struktur dan landskap politik moden dunia.

Biarpun begitu amanah kepimpinan bukan suatu yang boleh diambil mudah dan sambil lewa kerana menurut al-Mawardi dalam kitab beliau al-Ahkam as-Sultaniyyah ada menyatakan bahawa " Pemerintahan adalah untuk mengganti kenabian bagi mengawasi agama dan mengawasi siasah dunia yang berkaitan dengannya. "

Rujukan:

Abu Urwah, 1989. Sistem-Sistem Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam
Drs. H. Sd. Bustami R. Lintang, 1990. Doktrin Politik Dalam Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara
J.H Rapar, 1993. Falsafah Politik Plato. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

No comments: