Thursday, February 28, 2008

KEPERLUAN BANDUAN MENGUASAI BAHASA ASING

Bahasa adalah medium perantaraan yang terpenting dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Bahasa menjadi alat perhubungan dan spektrum komunikasi paling efektif kepada organisasi serta individu dalam segala hal.

Kemahiran bahasa pula adalah suatu kelebihan dan nilai tambah kepada setiap individu yang ingin berjaya lebih-lebih lagi dalam realiti dunia hari ini yang semakin mencabar. Kebolehan berbahasa selain bahasa ibunda pada hari ini bukan lagi satu alternatif tetapi keperluan yang tidak boleh dinafikan begitu sahaja.

Kemampuan menguasai banyak bahasa mampu menjamin masa hadapan yang cerah dan berpeluang untuk maju ke hadapan di samping mengilap potensi diri yang sebenar. Ini menjadikan seseorang itu tidak berasa cukup dengan sekadar berkebolehan satu atau dua bahasa sahaja malahan ada yang cuba menguasai sehingga tujuh bahasa utama dunia dalam masa yang sama.

Bagi yang berkemampuan, bebas dan mempunyai keinginan yang tinggi, isu dan kerenah mempelajari bahasa asing bukanlah masalah utama. Namun begitu, lain pula nasib mereka yang bergelar banduan di dalam penjara yang terpaksa meringkuk di dalamnya untuk tempoh yang cukup lama. Golongan yang tidak bernasib baik ini sudah tentu tidak mempunyai peluang seperti mana masyarakat di luar sana biarpun pada hakikatnya tidak ramai pun di kalangan mereka yang bebas yang cuba menguasai bahasa asing.

Melihat kepada keperluan ini, banduan di penjara di seluruh negara perlu diberikan peluang dan kesempatan untuk menguasai bahasa asing selain bahasa ibunda seperti bahasa Inggeris, Mandarin, Arab, Tamil, Perancis dan sebagainya. Kemahiran bahasa asing penting demi survival banduan apabila mereka keluar dari penjara kelak.

Bahasa Inggeris dan Mandarin umpamanya mustahak kepada keperluan pasaran kerja dan komunikasi korporat. Seperti mana masyarakat bebas di luar penjara, banduan juga perlu menguasai kedua-dua bahasa ini dengan baik agar mereka lebih bersedia, berkeyakinan tinggi dan mudah menceburi bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran kedua-dua bahasa terpenting tersebut seperti di dalam sektor perkhidmatan, perkilangan, pelancongan dan sebagainya.

Bahasa Arab pula bagi banduan yang beragama Islam amat wajar dipelajari memandangkan amalan ibadah seperti solat, bacaan al-Quran, zikir, doa dan sebagainya adalah di dalam bahasa Arab. Kebolehan berbahasa Arab menjadikan seseorang itu lebih dekat dengan agama dan dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan sempurna.

Kebolehan berbahasa Tamil umpamanya memudahkan urusan perhubungan di antara pengguna bahasa berkenaan di dalam dan di luar penjara. Walaupun bahasa kebangsaan menjadi bahasa utama komunikasi di dalam penjara, namun kemahiran bahasa asing adalah kelebihan kepada seseorang banduan.

Di samping boleh bertutur dengan baik, mereka juga perlu mempunyai kemahiran menulis dalam bahasa asing tersebut agar mereka boleh bersaing dengan masyarakat di luar sana. Banduan mestilah menguasai dan berkebolehan menulis terutamanya bahasa Inggeris memandangkan bahasa itu digunakan secara meluas di dalam semua aspek kehidupan masa kini, hatta borang permohonan kerja pun hampir keseluruhannya menggunakan bahasa Inggeris secara terang-terangan.

Jika mereka tidak mampu menulis dengan baik di dalam bahasa Inggeris, sudah tentu agak sukar untuk mereka mendapat pekerjaan yang dipohon. Kebiasaannya seseorang itu tidak perlu mahir menulis dalam bahasa Mandari namun cukup sekadar boleh bertutur sahaja dengan baik dalam bahasa tersebut akan memudahkan mereka mendapat tempat di dalam pelbagai sektor pekerjaan pada hari ini.

Oleh yang demikian pihak Jabatan Penjara Malaysia (JPM) hendaklah melakukan anjakan paradigma banduan melalui kursus-kursus bahasa asing yang boleh dianjurkan setiap minggu dan banduan diberi pilihan untuk memilihnya. Seperti kursus-kursus kemahiran sedia ada seperti pertukangan, pertanian, kraftangan dan sebagainya, kelas bahasa asing juga dilihat sangat perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa.

Ini adalah bertujuan sebagai persiapan kepada para banduan menjelang hari pembebasan mereka dan dengan kemahiran asas hidup yang disediakan oleh pihak penjara, adalah amat perlu kemahiran bahasa ditekankan kepada mereka agar mereka lebih bersedia dan mudah diterima masyarakat di luar sana nanti. Mereka juga akan lebih bersedia mendepani realiti dan tuntutan semasa.

Kepada banduan yang mempunyai tahap penguasaan bahasa yang baik, mereka wajar dibenarkan mengambil ujian atau peperiksaan bahasa yang dianjurkan oleh agensi bertauliah seperti British Council, MUET, TOEFL dan sebagainya. Mungkin pihak penjara sendiri boleh menganjurkan ujian penilaian tersebut dan menyediakan sijil penghargaan/pengesahan kemahiran bahasa seseorang banduan yang telah menduduki peperiksaan itu.

Untuk itu bahan bacaan dalam bahasa asing termasuk bahasa kebangsaan perlulah diperbanyakkan di dalam penjara. Pihak penjara mestilah berusaha mendapatkan penajaan dari agensi kerajaan seperti DBP, ITNM dan sebagainya untuk menambah bahan bacaan yang bermutu. Di samping itu pihak swasta seperti PTS Publications, Utusan Publications dan banyak lagi serta syarikat penerbitan antarabangsa lain perlu bekerjasama dalam menjayakan program ini.

Sokongan padu syarikat GLC terutamanya dalam sumbangan dana untuk tujuan pembelian bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain di dalam penjara sangatlah diharapkan. Mereka perlu melaksanakan tanggungjawab sosial mereka biarpun kepada banduan di dalam penjara kerana mereka juga insan yang mempunyai hajat, keperluan dan keinginan seperti orang lain juga.

Tenaga pengajar universiti, guru dan pelajar bidang bahasa asing juga boleh menawarkan diri sebagai sukarelawan mengajar subjek bahasa di dalam penjara di samping guru bahasa bertauliah yang telah disediakan oleh pihak penjara sendiri. Mereka boleh menyumbang tenaga, idea, bahan bacaan dan pembelajaran atau apa sahaja untuk memastikan banduan di dalam penjara mendapat pendedahan secukupnya berkenaan kepentingan menguasai bahasa asing di dalam penjara dan di luar penjara kelak.

Bagi yang terpaksa meringkuk di dalam penjara untuk tempoh yang agak lama, misalnya sehingga belasan dan puluhan tahun, sekiranya mereka bersungguh-sungguh menguasai bahasa asing, sudah tentu mereka akan mahir dan pakar dalam bahasa berkenaan sama ada pertuturan atau tulisan. Keadaan ini sudah tentu memudahkan komunikasi di antara banduan di dalam penjara dan masyarakat luar nanti.

Apabila mereka keluar kelak, mereka boleh melaksanakan kerja-kerja amal, khidmat masyarakat dan sukarela seperti mengajar atau membuka kelas bahasa asing kepada masyarakat setempat. Aktiviti ini juga boleh dilakukan sekiranya mereka diberi hak parol atau pelepasan sementara jika berkelakuan baik. Ini sudah tentu akan menaikkan imej banduan pada pandangan masyarakat dan boleh mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap banduan.

Mereka juga boleh menulis buku, rencana, memoir dan sebagainya mencerita segala suka duka di dalam penjara, ataupun menulis buku motivasi mengajak masyarakat agar tidak melakukan kesalahan dan kesilapan yang sama. Melalui pengalaman dan pendedahan berharga ini akan dapat menginsafkan pembaca dan menyedarkan semua pihak betapa peritnya berada di dalam penjara.

Bagi yang mempunyai kemahiran bahasa yang tinggi pula mereka boleh menjadi penterjemah buku sepanjang berada di dalam penjara memandangkan banduan sebenarnya mempunyai masa yang banyak untuk melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah ketika waktu lapang mereka. Aktiviti penterjemahan ini juga boleh diteruskan apabila mereka dilepaskan kelak dan kebolehan ini sudah tentu menjadi karier dan sumber pendapatan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan seperti mana biasa.

No comments: