Monday, February 04, 2008

ISLAM TERAS NEGARA KEBAJIKAN

Polemik negara kebajikan bukanlah suatu perkara baru yang sedang diperdebatkan atau bukan lagi teori, dokumen dan wawasan politik, bahkan agenda tersebut telah lama dipraktifkan oleh Malaysia sejak merdeka lagi. Malaysia adalah sebuah negara kebajikan dalam segala aspek pembangunan rakyat yang berterusan dan perkara ini bukan lagi impian atau angan-angan kosong serta telah mendapat pengiktirafan banyak pihak berkenaan perkara ini.

Pendekatan Islam sendiri telah menggambarkan secara jelas dan tuntas realiti Malaysia sebagai sebuah negara kebajikan dan hakikat ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Prinsip Islam antaranya memperjuangkan asas utama negara kebajikan iaitu kerajaan yang adil dan beramanah; pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif; kehidupan yang berkualiti; dan pembelaan hak kaum wanita dan minoriti di Malaysia. Ini membuktikan bahawa negara telah berjaya memenuhi kehendak dan elemen penting negara kebajikan.

Sebagai sebuah negara kebajikan yang moden dan berjaya, Malaysia sejak sekian lama telah berjaya menyediakan pendidikan rendah dan menengah secara percuma serta pelbagai insentif, bantuan kewangan dan biasiswa bagi membiayai pelajar di peringkat universiti. Ini tidak termasuk sokongan kewangan dalam bentuk elaun latihan kepada pelatih guru, polis, askar, jururawat dan sebagainya bagi merealisasikan kehendak negara kebajikan dalam usaha kerajaan melahirkan modal insan yang berkualiti.

Sejak dahulu lagi golongan miskin, fakir dan kurang upaya (OKU) tidak kira jantina dan bangsa mendapat pembelaan sewajarnya dari kerajaan dalam bantuan kewangan sara hidup, peluang pekerjaan, bantuan pendidikan, perumahan dan perniagaan dan lain-lain dengan pelbagai bentuk skim diwujudkan bagi memastikan golongan ini tidak ditelan arus perdana dan sama-sama berkongsi kemakmuran negara. Kejayaan negara menurunkan indeks kemiskinan di negara kita sudah cukup membuktikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara kebajikan yang cukup berjaya dan terkehadapan dalam usaha membasmi kemiskinan biarpun masalah ini amat subjektif dan relatif di dalam kehidupan seharian.

Golongan wanita dan minoriti di Malaysia tidak pernah diabaikan atau dianggap sebagai warga kelas kedua memandangkan polisi negara yang membuka seluas-luasnya pintu persaingan kepada golongan ini merebut segala peluang yang ada sama ada dalam sektor kerajaan, pendidikan, pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Bagi membuktikan Malaysia sebagai sebuah negara kebajikan yang komited dan bertanggungjawab, golongan ini tidak pernah diabaikan atau dianaktirikan melihat kepada realiti golongan ini telah mendominasi sektor-sektor utama dalam negara sejak dahulu lagi.

Dalam pembahagian kekayaan dan kek ekonomi pula, semua warga Malaysia berpeluang merebutnya dan kemakmuran ini diterjemahkan dengan bentuk perlaksanaan projek serta rancangan pembangunan di mana hasilnya akan dinikmati oleh semua pihak. Kekuatan struktur sosial dan politik menjadi paksi kepada asas kewujudan negara kebajikan dan sekiranya kedua-dua teras ini lemah maka status negara kebajikan boleh tergugat. Oleh demikian, rakyat perlu bijak memilih kepimpinan yang boleh membawa negara ke landasan yang betul di samping terus memperkasakan dasar serta konkrit sosial bagi mengelak berlakunya perselisihan, perbalahan dan sengketa kaum yang boleh menggugat kestabilan sosial dalam negara.

Perlu ditegaskan di sini bahawa dalam konteks dan perspektif negara kebajikan bukanlah bermaksud semuanya perlu disediakan secara percuma oleh pihak kerajaan dan rakyat hanya 'perlu makan ikan sahaja tanpa perlu pergi menangkapnya atau sekurang-kurangnya pergi belajar bagaimana untuk menangkap ikan'. Jika konsep negara kebajikan difahami secara salah dan rakyat hanya perlu berpeluk tubuh atau melukut di tepi gantang sahaja, maka hasilnya kita akan melahirkan satu generasi yang lemah, kurang daya saing, tidak kreatif, bermindakan subsidi dan sebagainya.

Dalam konteks negara kebajikan yang sebenar ialah kerajaan yang dipilih perlu berusaha memastikan keselamatan, kepentingan, kemakmuran dan keamanan rakyat terbela serta diberikan keutamaan di mana usaha ini memerlukan sokongan padu dari rakyat untuk menjayakannya. Jika rakyat hanya menjadi pemerhati dan menyerahkan tugas tersebut kepada kerajaan bulat-bulat sahaja tanpa melakukan apa-apa tindakan serta mahu semuanya secara murah dan percuma, sudah tentu negara akan terus mundur, muflis dan tertinggal di belakang. Kata-kata motivasi bekas Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln bahawa "jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tetapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara" wajar dihayati oleh semua pihak dalam perkara ini.

No comments: