Monday, March 24, 2008

MELAWAT SEMULA AUKU 1971

Kesediaan pihak kerajaan meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 bagi memberi pelajar dan universiti lebih kebebasan memang tepat pada masanya.

No comments: