Saturday, August 02, 2008

AFRIKA DESTINASI PELABURAN BERPOTENSI MALAYSIA

Dalam Dialog Antarabangsa Selatan Afrika (SAID) 2008, beberapa kejayaan ditempa sehinggakan Bank Negara Malaysia (BNM) dilantik sebagai penasihat mikro kredit Afrika dan akan memberi khidmat nasihat dan menggunakan kepakarannya untuk membantu negara-negara di selatan Afrika dalam melaksanakan sistem kewangan itu. Pandangan Malaysia juga diambil kira dalam banyak perkara termasuklah masalah kenaikan harga minyak, isu tenaga dan masalah serantau lain.


Dengan peluang perniagaan yang terbuka luas di sana, harapan agar lebih ramai usahawan Malaysia berani melabur di luar negara, termasuk di negara miskin dan membangun seperti di benua Afrika perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Mereka boleh berjaya seperti dibuktikan oleh sebilangan usahawan negara yang telah berjaya menempa nama di luar negara, jika sanggup bekerja keras dan menghadapi segala saingan serta cabaran. Buktinya sebuah pusat perabot Malaysia milik anak Malaysia yang menjadi jutawan di Uganda selepas terbabit dalam perniagaan perabot di situ sejak 20 tahun lalu.

Antara faktor kejayaan sesebuah perniagaan ialah mempunyai keyakinan diri yang kuat, konsisten, sabar dan bijak mencari peluang. Seluruh rakyat Malaysia melahirkan rasa bangga di atas keupayaan beberapa usahawan Malaysia yang berjaya di benua Afrika dan luar negara di mana mereka yang berani ini disifatkan sebagai turut membantu menaikkan nama Malaysia pada peringkat antarabangsa dan rakyat Malaysia yang berada di luar negara dalam masa yang sama hendaklah membantu kerajaan mempromosikan negara di sana.

Pengarah Institut Bumi di Universiti Columbia, Amerika Syarikat, Prof. Jeffrey D. Sachs, yang juga merupakan pemegang pertama Kursi Profesor Diraja Ungku Aziz di Universiti Malaya (UM) menyatakan bahawa Malaysia perlu berkongsi kejayaannya dalam membangunkan sumber aslinya dengan negara-negara tropika yang lain, khususnya negara-negara Afrika Barat. Negara-negara seperti Liberia dan Sierra Leone memiliki keadaan geografi yang sama seperti Malaysia tetapi mereka masih miskin dan mundur.

Jika syarikat seperti Felda dan Sime Darby boleh membantu dalam usaha pembangunan di negara-negara terbabit dengan kerjasama Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) serta Bank Pembangunan Islam, ia akan memberi manfaat yang besar kepada negara-negara berkenaan. Dalam hubungan ini, langkah Felda memasuki Sierra Leone terlibat dalam industri perladangan, dan berharap usaha itu dapat diperluaskan di negara-negara lain pada masa depan.

Kejayaan Malaysia melaksanakan agenda pembasmian kemiskinan melalui pembangunan modal insan dan pembinaan keupayaan adalah inovasi dan inisiatif yang boleh dikongsi bersama dengan benua Afrika melalui konsep perkongsian bijak dalam usaha membasmi kemiskinan global dan gerakan reformasi pembangunan negara. Negara-negara benua Afrika seperti Botswana, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, St. Vincent and Grenadines, Kenya, Gambia, Uganda, Zambia, Sudan, Swaziland dan Lesotho amat berpotensi untuk usahawan Malaysia terokai.

Dalam Dialog Antarabangsa Langkawi (LID 2007) yang diadakan di dalam negara tahun lepas meyaksikan Zambia dan Mozambique begitu berminat dengan kejayaan Taman Teknologi Tinggi Kulim (KHTP) yang diuruskan oleh anak syarikat kerajaan negeri Kedah, Kulim Technology Park Corporation (KTPC) sehingga berjaya menarik pelaburan berbilion ringgit.

Pelan tindakan dan kedinamikan agenda ekonomi Malaysia yang bersifat holistik dalam menangani isu kemiskinan sejak sebelum merdeka yang berteraskan elemen pembangunan pengetahuan, kepakaran dan dana intelek rakyat perlu dikongsikan dengan kebanyakan negara Afrika yang masih berada di bawah paras kemiskinan. Kejayaan badan penyelaras pada tahap nasional bagi menyelaras pelbagai kementerian dan agensi yang terlibat dalam bidang pembasmian kemiskinan; menubuhkan sistem pangkalan data berpusat untuk mengambil kira dan memantau perkembangan program pembasmian kemiskinan; serta mengutamakan objektif pembasmian kemiskinan bagi program pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan lain-lain wajar dicontohi negara miskin lain.

Di samping itu juga Malaysia berjaya menggalakkan penyertaan syarikat multinasional (MNC) dalam program-program pembasmian kemiskinan, pembangunan modal insan dan pembinaan keupayaan; menggalakkan media untuk memainkan peranan yang berterusan dalam meningkatkan kesedaran dan pengetahuan awam dan bagi memastikan laporan berita adalah adil dan saksama, khususnya berhubung isu-isu pembangunan serta kemiskinan; menubuhkan program khusus bagi pembasmian kemiskinan berasaskan kepada model yang terbukti berjaya bagi menghasilkan impak dan manfaat fasiliti ekonomi serta sosial; dan menubuhkan indikator prestasi sasaran memantau perkembangan pelaksanaan setiap isu dan program utama negara adalah strategi yang amat berkesan kepada Malaysia ke arah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Dalam keadaan sebahagian besar negara di benua Afrika yang dicengkam kemiskinan, bencana dan kebuluran; isu kemiskinan global yang sekian lama menjajah negara-negara mundur dan miskin, menuntut mereka mencari alternatif terbaik melaksanakan polisi serta langkah-langkah mewujudkan peluang pekerjaan dengan memberi akses kepada tanah, dana serta sumber produktif lain. Ini adalah kerana walaupun sebilangan besar negara Afrika miskin tetapi negara-negara ini sebenarnya kaya dengan sumber galian seperti minyak, gas, emas, permata dan sebagainya. Persekitaran yang kondusif dan kompetitif ekonomi mestilah diwujudkan agar pembangunan dan peruntukan perkhidmatan sosial serta prasarana asas dapat dibangunkan sewajarnya. Golongan wanita di benua Afrika juga perlu diperkasa bagi menggalakkan kesaksamaan gender dan mengembangkan potensi mereka bagi pembangunan ekonomi serta sosial.

Di samping itu melalui pengalaman dan kejayaan Malaysia, negara Afrika juga wajar mengambil peluang memperjuangkan hak kanak-kanak dan belia dalam arena pendidikan melalui galakkan latihan kemahiran teknikal serta vokasional. Perkhidmatan kesihatan, tadbir urus baik dan pentadbiran berkesan hendaklah dipertingkat dan diterjemahkan di dalam pemerintahan bagi melindungi keseimbangan perpaduan dan kestabilan sosial serta politik melalui pembangunan modal insan di mana penekanan diberikan terhadap akses kepada pendidikan tanpa bias masyarakat, gender, dan dengan menggalakkan penyertaan kanak-kanak perempuan di sekolah dan mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi sistem pembelajaran.

Penglibatan sektor swasta dan korporat dalam menyalurkan latihan, R& D, inovasi, kepakaran dan peluang pekerjaan perlu digiatkan di samping menubuhkan institusi berstruktur bagi menyalurkan pengurusan, dana, latihan dan perkhidmatan sokongan, termasuk dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), membentuk program kewangan mikrokredit, penubuhan penasihat kewangan melibatkan pasukan sektor awam-swasta dan menubuhkan Friends for Finance, rangkaian perikatan antara institusi kewangan, agensi kerajaan dan masyarakat untuk menyokong kecelikan kewangan.

Oleh yang demikian, dalam konteks ini sememangnya Malaysia berupaya untuk meneroka peluang pelaburan dan perniagaan di benua Afrika atau khususnya di negara-negara rakan perkongsian dan juga dalam bentuk bantuan yang boleh ditawarkan Malaysia kepada negara-negara peserta. Petronas umpamanya sebagai sebuah syarikat minyak yang dikenali dunia amat berpotensi melebar luaskan lagi sektor gas dan petrolium mereka di sana memandangkan gergasi itu sudah mendapat tempat di Sudan dan negara pesisir lain.

Syarikat konglomerat Scomi juga dilihat berpeluang mempelbagaikan kaedah perniagaan dan pelaburan mereka di sana kerana kekuatan dan integrasi korporatnya amat diperlukan di sana terutamanya ICT dan industri berat. Bagi Tenaga Nasional pula, peluang di benua Afrika amat ekonomik dan strategik memandangkan sebahagian besar benua itu masih lagi di dalam kegelapan dan industri tenaga begitu menguntungkan serta berpotensi untuk dibangunkan.

Proton dan Perodua dilihat mampu memandu dan menjadi fasilitator korporat negara di benua Afrika di dalam industri automotif kerana Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai keupayaan dan kepakaran mengeluar kereta sendiri berbanding negara membangun lain. Pasaran automotif di benua Afrika masih rendah, namun rancangan Proton untuk membuka premis pemasangan komponen keretanya di Mesir adalah permulaan yang bijak memasar dan memperkenalkan jenama Proton di sana.

Tenaga kerja mahir dan berdaya saing, teknologi, kepakaran serta kos bahan komponen dan operasi yang murah amat membantu industri ini. Afrika adalah benua strategik dan dinamik untuk Malaysia memperkasakan industri automotif serta meletakkan negara antara pemain industri automotif bertaraf dunia. Untuk itu kualiti dan produktiviti industri kedua-dua pemain industri automotif ini perlu setanding dengan gergasi sedia ada seperti Toyota, Ford, BMW, Nissan, Honda dan sebagainya.

Rangkaian Media Prima melalui stesen TV3 yang pernah bertapak di Ghana sejak sekian lama, perlulah mencari rakan kongsi lain serta memainkan peranan utama memajukan industri media dan maklumat di sana walaupun bagi sebahagian besar negara anggota seperti Ethiopia, Eritheria, Namibia dan sebagainya, television dan peralatan komunikasi lain masih lagi dianggap peralatan mewah dan eksklusif.

Di samping itu, gergasi telekomunikasi negara seperti Maxis dan Celcom perlulah merebut peluang yang begitu luas dan terbuka di dalam industri telekomunikasi global di sana. Dengan jumlah kepadatan penduduk dan pembangunan yang begitu pesat di Afrika Selatan dan Mesir umpamanya menjadikan industri ini cukup menguntungkan. Kumpulan Telekom Malaysia (TM) pula amat berpotensi untuk meluaskan protokol jalur lebar di sana. TM komited bagi membantu mempercepatkan pembangunan di benua Afrika khususnya dalam bidang pendidikan menerusi peluasan prasarana Internet dengan menubuhkan nod protokol Internet di beberapa negara di benua berkenaan termasuk Afrika Selatan.

Namun begitu, sebelum ini, TM pernah mengalami pengalaman pahit di benua Afrika dan terpaksa menanggung kerugian pelaburannya di Ghana setelah selepas berlaku pertukaran kerajaan. Kerajaan baru, pimpinan John Kufuor yang mengambil alih pentadbiran negara itu pada Januari 2001, enggan mengiktiraf semua perjanjian dan urus niaga kerajaan lama dengan TM yang mempunyai kepentingan dalam Ghana Telecom (GT). Masalah itu selesai pada 2005 apabila mahkamah timbang tara dan kerajaan Ghana diarah membayar semula AS$$44.1 juta bagi 30 peratus pegangan TM itu.

Pengalaman TM ini perlu diberikan perhatian serius dan menjadi indikator penting kepada semua GLC dan syarikat korporat di Malaysia yang berminat melabur di sana. Ini kerana selain masalah terlalu kerap berlakunya proses pertukaran kerajaan, Afrika juga berdepan dengan kerenah birokrasi kerajaan kuku besi; perebutan kuasa; konflik puak dan kaum yang belum selesai seperti di Darfur dan lain-lain; lokasi tidak selamat; tahap pendidikan yang rendah; kekurangan tenaga mahir dan kemudahan asas seperti elektrik, air dan sebagainya; sistem perbankan dan kewangan yang lemah, asas teknologi ICT serta internet yang masih rendah dan pelbagai lagi masalah yang perlu diberikan penekanan khas sebelum pergi ke sana.

Dengan kekuatan sistem pendidikan tinggi, menengah dan rendah di Malaysia, institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) seharusnya memberanikan diri membuka cawangan atau rangkaian luar mereka di benua ini. Pendidikan adalah sektor utama yang mampu menyelesaikan sebahagian besar masalah di negara anggota. Pemindahan teknologi dan inovasi pendidikan perlu dilaksanakan segera. Oleh yang demikian, Universiti Malaya (UM) umpamanya yang merupakan antara universiti terbaik dunia perlu menggorak langkah mencari peluang dan ruang di sana.

Setakat ini Universiti Lim Kok Wing (ULKW) telah berjaya bertapak di kota London dan Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM) berjaya meneroka peluang di India dan beberapa negara lain. IPTA dan IPTS lain perlu berani mengekori langkah bijak dua institusi ini. Mereka tidak seharusnya bermain di gelanggang sendiri sahaja atau sebagai jaguh kampung di dalam sektor pendidikan negara walaupun telah dikorporatkan sejak tahun 1990an lagi.

Sebenarnya banyak lagi peluang dan ruang ekonomi dan pelaburan yang boleh diterokai oleh syarikat korporat di Malaysia terutamanya GLC di dalam sektor seperti perkhidmatan, kesihatan, pelancongan, bioteknologi, perbankan Islam, pembuatan, industri dan sebagainya. Benua Afrika yang sebahagian besarnya adalah negara Islam dan sedang membangun adalah lubuk emas yang tidak sepatutnya dipandang sebelah mata kerana 'gergasi yang masih tidur' ini akan bangun semula dan kembali menjadi pemain global.RUJUKAN

Fage, J. D., 1979. The Cambridge History of Africa. Cambridge University Press.
Drysdale, Alasdair & Gerald H. Blake, 1985. The Middle East and North Africa. Oxford University Press US
Bank Negara penasihat mikro kredit Afrika – Najib, Utusan Malaysia, 31 Julai 2008

Isu tenaga, masalah serantau antara isu SAID 2008, Utusan Malaysia, 28 Julai 2008

“TM perluas prasarana Internet di Afrika”, Utusan Malaysia, 7 Ogos 2007
“LID hasil tujuh pelan modal insan”, Utusan Malaysia, 8 Ogos 2007
“Malaysia boleh raih manfaat pembangunan China, India”, Utusan Malaysia, 29 Oktober 2007
“Usahawan Malaysia kena berani teroka Afrika: PM”, Berita Harian, 24 Oktober 2007

No comments: