Monday, August 11, 2008

WAKAF MEKANISME ADIL EKONOMI ISLAM

Wakaf diiktiraf sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif dan mekanisme penting dalam struktur ekonomi Islam dalam proses pembangunan berasaskan kesaksamaan dan keadilan. Wakaf yang diuruskan secara professional dan sistematik berperanan mengagihkan kekayaan dan dalam masa yang sama mampu mengurangkan liabiliti yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah kerajaan melalui pentadbiran dan pengurusan yang cekap di samping menyokong kekuatan dan kestabilan ekonomi di kalangan masyarakat Islam.

Sehubungan itu, harta atau tanah wakaf perlulah dibangun dan dikembangkan bagi tujuan kepentingan awam seperti dalam sektor kesihatan, pendidikan, pertanian, perindustrian, perladangan, hartanah dan pembinaan selain projek seperti masjid, baitul mal, rumah perlindungan dan anak yatim dan sebagainya. Persepsi bahawa hartanah wakaf hanyalah khusus untuk tujuan pembinaan masjid dan kubur sahaja perlulah dikikis dalam pemikiran masyarakat melihat kepada sumbangan dan pengertian wakaf secara menyeluruh.

Reformasi wakaf yang telah dilaksanakan oleh beberapa institusi wakaf negara melalui agihan harta dan saham telah mendapat pengiktirafan dunia dan telah diketengahkan sehinggakan ke peringkat global. Contoh terbaik ialah inisiatif bijak yang dilaksanakan oleh Johor Corporation (JCorp) dan perkara ini telah direkod dan diiktiraf dalam Journal Harvard Business School Universiti Harvard yang cukup terkenal untuk rujukan dan panduan masyarakat antarabangsa.

Sinergi terbaru wakaf yang dilaksanakan oleh JCorp ini dilaksanakan dengan mewakafkan RM200 juta asetnya pada Ogos 2006 diikuti dengan RM50 juta pada tahun lalu dan terbukti memberi keuntungan kepada syarikat dengan mempelbagaikan cabang perniagaan menerusi anak syarikat dan mewujudkan perniagaan usahawan dalaman syarikat. Konsep dan pembaharuan ini diharapkan bukan sahaja dapat dirujuk oleh negara-negara Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) sahaja untuk dipraktikkan malahan juga untuk rujukan dan perlaksanaan masyarakat antarabangsa.

Sejak dahulu lagi, institusi wakaf telah berperanan dengan cukup berkesan dalam usaha membasmi kemiskinan dan meningkatkan lagi tahap sosioekonomi masyarakat Islam melalui pembangunan dan pengurusan harta wakaf yang efektif. Bagi Malaysia dan beberapa negara Islam lain, sistem wakaf merupakan cara dan agenda terbaik melonjakkan kemajuan ummah termasuk merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin sama ada di dalam mahu pun luar negara. Keadaan ini mampu mengimbangi sistem ekonomi kapitalis konvensional yang sedang menguasai landskap dan struktur ekonomi global hari ini.

Oleh demikian, aset tanah wakaf yang dilaporkan masih terbiar seluas 9,907 hektar dengan nilai lebih RM1.2 bilion di seluruh negara tidak boleh diabaikan begitu sahaja dan wajar dibangunkan segera melalui projek pembangunan secara berperingkat dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Ini adalah kerana pembangunan tanah wakaf akan memberi manfaat yang sangat besar kepada kebajikan umat Islam khususnya dalam menjana ekonomi dan sosial masyarakat termasuklah pengagihan kekayaan yang adil.

Untuk itu, pembangunan, pembaharuan dan penjenamaan semula institusi wakaf oleh pelbagai pihak terutamanya badan bukan kerajaan (NGO) dan sektor swasta dalam negara diharapkan akan menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat dan memberi keselesaan serta kemudahan untuk kegunaan umum dan pada masa yang sama mengurangkan perbelanjaan kerajaan ketika berhadapan dengan krisis ekonomi global. Dengan fundamental kelembapan ekonomi hari ini, maka wakaf dilihat mampu berperanan menangani masalah ini.


RUJUKAN

Lebih 9,000 hektar tanah wakaf terbiar dibangunkan, Utusan Malaysia, 12 Ogos 2008
Jadikan wakaf JCorp kajian kes global, Utusan Malaysia, 12 Ogos 2008
Basmi kemiskinan menerusi wakaf - Abdullah, Utusan Malaysia, 12 Ogos 2008
Wakaf cara adil ganti kapitalis, Berita Harian, 12 Ogos 2008

No comments: