Wednesday, August 05, 2009

PERLU KHATAM TERJEMAHAN DAN TAFSIR AL-QURANRamai di kalangan kita yang telah khatam atau tamat membaca Al-Quran sejak kecil lagi dan bagi mereka yang mempunyai daya ingatan serta kemahuan yang kuat pula mampu menghafal keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu sendiri sehinggalah digelar sebagai al-Hafiz. Namun begitu, berapa ramai di kalangan kita yang telah dan berusaha menghafal atau khatam kitab terjemahan Al-Quran atau sekurang-kurangnya habis sekali membaca sebuah al-Quran beserta terjemahan misalnya Tafsir Pimpinan Al-Rahman, Tafsir Quran Karim oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam bahasa Melayu dan lain-lain kitab terjemahan yang popular di negara kita sekali seumur hidup.

Malahan juga berapa ramai di kalangan kita yang telah habis atau khatam membaca sekurang-kurangnya sekali sebuah kitab tafsir al-Quran yang muktabar seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Kathir, Fi Zilal al-Quran oleh Syed Qutb dan banyak lagi yang kini diterjemahkan dalam pelbagai bahasa di seluruh dunia. Walaupun amalan membaca al-Quran sangat digalakkan dan mendapat pahala yang banyak kepada yang menghafalnya namun adalah lebih baik lagi jika dalam masa yang sama kita berusaha memahami apa yang dibaca serta mendalami pengertian dan segala isi kandungannya yang begitu komprehensif sebagai panduan hidup.

Ini adalah kerana Al-Quran merupakan kitab induk yang sangat lengkap merangkumi dan mencakupi segala aspek kehidupan manusia sama ada ianya merujuk kepada urusan ekonomi, politik, sosial, teknologi, sains, sejarah, ketenteraan, undang-undang dan sebagainya. Hakikat ini hanya dapat diketahui dan diterokai sekiranya kita tahu makna setiap ayat yang dibaca. Jadi amat rugi jika sekiranya kita tidak memahami apa yang dibaca, sedangkan Al-Quran adalah perlembagaan hidup umat Islam dan mengandungi pelbagai hikmah, rahsia, petunjuk, pengajaran dan pedoman terunggul umat Islam sehinggalah ke akhir zaman nanti.

Perkara ini adalah janji dan sumpah Allah sendiri yang ditegaskan melalui firman-Nya yang bermaksud: “Kitab al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan padanya (tentangnya dari Allah dan tentang sempurnanya), ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa.” (al-Baqarah: 2). Malah bagi menguatkan lagi peranan dan kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat, syafaat, sumber agung dan aset terpenting umat Islam sepertimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Haji Wada’ yang bermaksud: “Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara di mana kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Allah (al-Quran) dan sunnah-Ku (hadis)”.

Oleh yang demikian, adalah menjadi keperluan kepada kita sebagai generasi Al-Quran dan golongan pendakwah terutamanya wajar memahami serta menghayati apa yang dibaca dengan menelaah terjemahan dan tafsir Al-Quran sebanyak mungkin dan seterusnya melaksanakan segala ajarannya dalam kehidupan kita. Sehubungan itu, kita perlu memiliki sekurang-kurangnya sebuah kitab terjemahan Al-Quran dan juga koleksi kitab tafsir Al-Quran yang muktabar di rumah serta di pejabat dengan harga yang sangat berpatutan di took-toko buku. Jika kita boleh membeli sebuah buku yang berharga ratusan ringgit, maka adalah tidak adil sekiranya kita tidak mampu membeli sebuah kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran sebagai bekalan pelaburan di dunia dan akhirat.

Dalam realiti hari ini yang begitu mencabar dan rencam, maka kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran sangat mustahak kepada umat Islam sebagai asas rujukan serta kompas kehidupan. Ini adalah kerana menurut ulama terkenal Dr. Yusuf Al-Qardhawi bahawa manusia dewasa ini amat perlu kepada tafsir al-Quran sehingga kefahamannya betul dan menepati kehendak Allah serta dapat beramal dengan lebih sahih lagi. Justeru Allah menuntut daripada mereka agar sentiasa bertadabbur al-Quran. Ini membuktikan bahawa di samping kita membaca dan menghafal Al-Quran, maka sudah tentu segala kandungannya juga perlu difahami dan direalisasikan agar kita dapat melihat dan merasai sendiri dengan jelas keindahan serta keunikan yang terdapat pada Al-Quran.

Manakala mengikut Imam as-Suyuti dalam Itqan pula bahawa telah ijma' ulama bahawa belajar ilmu tafsir adalah fardu kifayah dan semulia-mulia ilmu yang tiga, iaitu tafsir, hadis dan fikah. Begitu juga pendapat al-Asbahani dalam perkara ini sehinggakan Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah ketika ditanya nama-nama kitab tafsir yang paling hampir kepada kitab dan sunah menegaskan bahawa tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari adalah yang paling tinggi, yang memuatkan segala kenyataan salaf dan sanad-sanad yang thabit tanpa ada unsur-unsur bidaah di dalamnya. Ini adalah disiplin mempelajari dan mendalami kitab terjemahan atau tafsir Al-Quran yang betul agar kita tidak merujuk kepada kitab-kitab yang menyeleweng dan mengelirukan.

Di samping itu dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan ICT yang ada, umat Islam juga perlu berhati-hati apabila membaca atau membuat rujukan kepada terjemahan dan tafsir Al-Quran maya yang begitu mudah diperolehi di internet kerana terdapat ratusan laman web sedemikian yang menyediakan kandungan yang ditokok tambah, sesat dan meragukan oleh musuh-musuh Islam di luar sana. Malahan terdapat juga laman web golongan yang mendakwa berideologi Islam Liberal serta gerakan intelektual dari kalangan mereka yang terpengaruh dengan Orientalis yang giat menghasut umat Islam agar menolak kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran sedia ada bagi membolehkan kitab suci itu diterjemah dan ditafsir semula mengikut kehendak dan realiti semasa dan bukannya bertaklid buta kepada kitab warisan ulama terdahulu yang tidak lagi relevan dan praktikal.

RUJUKAN

Dr. Danial Zainal Abidin, 2007. Quran Saintifik: Meneroka Kecemerlangan Quran Daripada Teropong Sains. Selangor: PTS Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, 2004. Tafsir al-Quran - Kenapa jumlahnya mencecah ribuan?. Utusan Malaysia, 25 Oktober

No comments: