Tuesday, January 19, 2010

MENELUSURI SEJARAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANPerlembagaan didefinisikan sebagai kumpulan peraturan atau undang-undang utama sama ada bertulis atau tidak bertulis di mana ianya merupakan peraturan yang menentukan bagaimana sesebuah negara ditadbir dan diurus dengan teratur. Ia juga menjadi neraca atau kayu ukur penting dalam menentukan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaannya. Oleh yang demikian, Perlembagaan ialah asset undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara dan merupakan sumber utama bagi menggubal undang-undang yang lain.

Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mengandungi 183 perkara merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia dan menjadi dokumen terpenting dalam bentuk undang-undang bertulis yang berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi detik bersejarah dan merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Empayar British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1957.

Untuk tugas dan agenda penggubalan Perlembagaan yang melahirkan Malaysia seperti mana pada hari ini, British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada wakil kerajaan British sendiri, penasihat Majlis Raja-Raja dan pemimpin-pemimpin parti politik utama ketika itu. Maka pada Mac 1956, satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai Lord Reid sebagai pengerusinya bersama-sama Ivor Jennings, Sir William McKell, B. Malik dan Hakim Abdul Hamid, telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang kekal sehingga ke hari ini.

Maka lahirlah Memorandum Perlembagaan yang dikenali sebagai Pakatan Murni itu adalah satu konsensus kontrak sosial iaitu persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain, menyentuh lima perkara utama iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam (Perkara 3), kedudukan bahasa Melayu (Perkara 152), kedudukan istimewa orang Melayu (Perkara 153) dan hak kerakyatan sama rata. Ini tidak wajar dipertikai dan dipersoalkan lebih-lebih lagi disemak semula atau diubah kerana ia adalah merupakan asas utama pembentukan negara Malaysia. Realiti sejarah ini perlu difahami dan dihayati agar keluhuran perlembagaan terjamin serta dihormati oleh semua rakyat di negara ini.

Raja-raja Melayu misalnya mempunyai peranan perlembagaan untuk melindungi keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-raja Melayu, melindungi agama Islam, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. Sehubungan itu, tindakan pihak-pihak tertentu sejak kebelakangan ini mempertikai dan mempersoalkan perkara-perkara tersebut boleh menimbulkan kegusaran dan keresahan di kalangan rakyat dan jika tidak ditangani dengan segera boleh menyebabkan negara terjebak dalam kancah perpecahan, pergolakan dan persengketaan antara kaum dan agama yang boleh menjejaskan keharmonian dan keamanan yang selama ini telah membawa kemajuan, pembangunan dan kejayaan kepada negara kita.

Aspirasi perlembagaan persekutuan yang akomodatif juga didasarkan demokrasi berparlimen, mesyuarat dwidewan dan kewujudan sebuah kerajaan Persekutuan yang kuat serta berupaya melahirkan suatu rupa bangsa yang sama bagi seluruh Persekutuan, dan dalam masa yang sama memiliki seorang ketua negara iaitu Perdana Menteri yang berkarisma bagi sebuah negara yang berdaulat. Dalam pada itu, untuk meminda perlembagaan yang wujud hari ini, satu majoriti dua pertiga (2/3) diperlukan di Parlimen dan berdasarkan rekod yang ada undang-undang tertinggi ini telah dipinda sebanyak 42 kali semenjak 48 tahun selepas kemerdekaan sehingga 2005.

Perlembagaan yang lengkap dan komprehensif ini dibahagikan kepada 15 bahagian yang terdiri daripada Bahagian 1 ( Negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan), Bahagian 2 (Kebebasan asasi), Bahagian 3 (Kewarganegaraan), Bahagian 4 (Persekutuan), Bahagian 5 (Negeri-negeri), Bahagian 6 (Perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri), Bahagian 7 (Peruntukan-peruntukan kewangan), Bahagian 8 (Pilihanraya), Bahagian 9 (Kehakiman), Bahagian 10 (Perkhidmatan awam), Bahagian 11 (Kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat), Bahagian 12 (Am dan pelbagai), Bahagian 13 (Peruntukan sementara), Bahagian 14 (Perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya), dan Bahagian 15 (Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agung dan raja-raja), menjadikannya sebagai dokumen undang-undang yang terpenting memandu rakyat dan negara di landasan yang betul.

Sejak merdeka, banyak isu-isu sensitif lain berkenaan Perlembagaan Persekutuan dibangkit dan dibincangkan seperti dalam Perkara 5 (Kebebasan diri), Perkara 10 (Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan), Perkara 11 (Kebebasan agama), Perkara 12 (Hak-hak berkenaan pelajaran), Perkara 38 (Majlis Raja-Raja), Perkara 70 (Keutamaan Raja dan Yang Dipertua Negeri), Perkara 72 (Keistimewaan Dewan Negeri), Perkara 89 (Tanah rizab orang Melayu), Perkara 90 (Peruntukan khas mengenai tanah adat di Negeri Sembilan, Melaka dan tanah pegangan orang Melayu di Terengganu). Lebih membimbangkan apabila wujudnya trend yang cuba mempertikaikan Perkara 181 (Pengecualian bagi Kedaulatan Raja-raja) dan Perkara 183 (Tiada tindakan yang boleh dimulakan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja kecuali dengan keizinan negara).

Sebagai perbandingan sejarah Islam telah merekodkan Nabi Muhammad s.a.w dalam usaha mewujudkan persefahaman antara pelbagai kelompok dalam masyarakat Madinah pada waktu itu, maka terbentuklah perlembagaan pertama yang dikenali sebagai Sahifah iaitu kanun tingkah laku atau piagam yang memperincikan hak dan kewajipan pemerintah dan rakyat. Catatan mengenai Perlembagaan ini banyak diterangkan oleh sarjana Islam seperti Ibn Ishaq, Abu Ubaid, Ibn Kathir, Ibn Abi Kyathaman dan lain-lain dalam banyak bahan penulisan dan kritikan mereka.

Perlembagan Madinah turut merangkumi asas hubungan dan penyatuan antara kaum Muhajirin dan Ansar, termasuk juga beberapa fasal penting mengenai perjanjian dengan kaum Yahudi. Antara lain fasal mengenai jaminan agama dan harta serta peruntukan mengenai kewajipan masing-masing terhadap negara dan kaum lain. Jumlah keseluruhan fasal yang terkandung di dalam Piagam Madinah ini adalah 47 fasal di mana dua puluh empat daripadanya menyentuh peruntukan hak dan kewajipan orang Yahudi yang merupakan kelompok minoriti bukan Islam. Perlembagaan pertama dalam sejarah peradaban Islam ini adalah manifestasi pendirian Islam berteraskan prinsip keadilan yang tercermin melalui sikap dan peribadi Rasulullah yang bersedia berunding dan menjamin hak masyarakat bukan Islam di Madinah

Oleh yang demikian, dapatlah difahami dan dihayati bahawa kepentingan dan keluhuran perlembagaan kepada negara kita ialah bagi menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Malahan dapat menentukan rangka, bentuk pemerintahan dan kuasa untuk menerajui kerajaan, menjamin pentadbiran yang cekap, jujur dan adil. Di samping itu, mampu menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Perlembagaan juga dapat menggariskan kebebasan dan hak asasi warganegara seperti kebebasan diri,kebebasan bercakap, memiliki harta dan beragama.

Perlembagaan menjadi penentu batasan untuk menjaga keselamatan, kemakmuran rakyat dan memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar di samping dapat memupuk unsur taat setia kepada negara. Seseorang itu akan dilucutkan kerakyatannya jika kerajaan mendapati seseorang itu tidak setia atau telah memperolehi kerakyatan negara lain. Kepentingan perlembagaan juga ialah agar dapat memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum, hak kebebasan asasi manusia dihadkan bagi mengelakkan berlakunya persengketaan dan pergaduhan antara kaum.

Keluhuran perlembagaan juga merangkumi aspek penting dan serius agar hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan sesuka hati sebagaimana yang telah dipersetujui dalam pembentukan awal Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Apa yang paling penting ialah, Perlembagaan juga menjadi medan dan landasan penting bagi mewujudkan iklim integrasi nasional dalam usaha mempercepatkan lagi proses pembentukan negara bangsa yang bersatu padu dan dihormati tanpa membelakangkan prinsip agama dalam segala aspek kehidupan.

RUJUKAN

Abdul Aziz Bari, 2008. Perlembagaan Malaysia: Teori dan Praktis. Arah Publications: Shah Alam, Selangor.

Dr. Asyraf Wajdi Dusuki, 2006. Islam hormati orang lain. Utusan Malaysia, 29 Januari

Laman web Wikipedia: http://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysia

Wednesday, January 13, 2010

Gerhana matahari separa Jumaat iniKUALA LUMPUR: Fenomena gerhana matahari separa dijangka berlaku Jumaat ini, bermula 3.01 petang sehingga 5.38 petang dengan fasa pertamanya berlaku pada 3.01 petang dan mencapai tahap gerhana maksimum jam 4.26 petang.

Sempena fenomena itu, umat Islam digalakkan menunaikan solat sunat kusuf atau solat sunat gerhana matahari dan disertai dengan khutbah khas gerhana, menurut kenyataan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) di sini, hari ini.

sumber: http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Wednesday/Mutakhir/20100113192153/Article/index_html

Tuesday, January 05, 2010

JAUHI SKIM PELABURAN MATA WANG HARAMSifat rakus, tamak dan sukakan kepada wang serta keuntungan segera tanpa memikirkan soal halal atau haram dari segi hukum agama dan peruntukan undang-undang sedia adalah menjadi lumrah kepada segelintir manusia. Golongan ini akan mudah terpedaya, dipergunakan dan akan membuat apa sahaja agar dapat memiliki sejumlah wang atau pulangan keuntungan sesuatu pelaburan yang tinggi dengan begitu cepat tanpa perlu bersusah payah atau berusaha mendapatnya.

Walaupun saban waktu didedahkan dengan berita dan cerita mengenai skim pelaburan palsu atau taktik penipuan secara terancang ini di media cetak dan elektronik, namun malangnya masih ada yang berdegil dan lupa diri apabila dijanjikan dengan wang, imbuhan atau pulangan segera oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan cuba mengambil kesempatan ke atas mereka. Kadangkala jika digunakan akal yang waras dan pertimbangan yang rasional maka segala tawaran dan janji manis kekayaan segera tersebut sememangnya tidak masuk akal dan tidak dapat diterima sama sekali.

Justeru itu, melihat kepada perkembangan yang tidak sihat dan membimbangkan ini maka pihak Bank Negara Malaysia (BNM) baru-baru ini telah bertindak memberi amaran dan peringatan kepada orang ramai agar tidak mudah tertipu, keliru serta alpa dengan lambakan skim pelaburan haram perdagangan mata wang asing yang kini kian menjadi trend dan giat ditawarkan oleh beberapa syarikat tempatan, individu atau institusi asing menerusi medium media bercetak, elektronik, emel, sms dan hatta sepanduk yang digantung di jalan atau laluan utama bagi menarik perhatian orang ramai.

Dilaporkan bahawa modus operandi mereka sangat profesional, teratur dan licik sekali dengan menawarkan pelbagai bentuk sesi latihan, seminar dan bengkel pelaburan secara percuma untuk menarik minat orang ramai menghadirinya dan ada yang diadakan di hotel-hotel mewah serta tempat yang eksklusif, sebelum menjemput mereka membuka satu akaun skim dagangan mata wang asing secara dalam talian dengan sebuah syarikat utama yang didakwa mempunyai lesen yang sah untuk berdagang mata wang asing di seberang laut.

Kebiasaannya, orang ramai biasanya akan mudah tertarik atau terpesona untuk menghadiri sesuatu program pelaburan atau latihan yang menjanjikan pulangan wang segera dan besar berbanding kaedah pelaburan atau perniagaan biasa. Bagi mengaburi mata pelabur dan menyakinkan mereka, turut disediakan kemudahan untuk pelabur mengakses laman web syarikat bagi memantau perkembangan program yang ditawarkan dan dimasuki. Skim itu juga mengkehendaki pelabur-pelabur mendeposit sejumlah wang ke dalam akaun untuk memulakan pelaburan tersebut dan diminta menambahnya pada masa tertentu bagi mengelakkan kehilangan modal dalam pelaburan mereka.

Bagi mereka yang tidak berpengalaman, gelojoh dan tidak mendapat nasihat pakar atau daripada orang lain akan mudah terpedaya apabila menghadiri program yang dianjurkan mereka di mana setelah dipujuk rayu bertindak membuka akaun dengan mereka. Keadaan menjadi lebih parah apabila ada yang sanggup berhutang dan meminjam wang daripada orang lain semata-mata untuk melabur di dalam skim palsu ini yang menjadikan mereka terperangkap di dalam permainan, helah serta penipuan sindiket berkenaan. Malangnya, sindiket tersebut juga turut mempergunakan graduan lepasan universiti dengan merekrut mereka sebagai eksekutif pemasaran dan menggalakkan ahli keluarga dan sahabat handai mereka menyertai skim dagangan mata wang asing tersebut.

Perlu ditegaskan bahawa di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953 (ECA), adalah menjadi satu kesalahan bagi seseorang untuk membeli atau menjual mata wang asing atau terbabit dalam sebarang perbuatan atau mempunyai kaitan atau membuat persediaan di dalam membeli atau menjual mata wang asing dengan sebarang orang atau selain daripada peniaga yang dibenarkan. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak menyertai mana-mana pelaburan haram atau program latihan dagangan mata wang asing yang ditawarkan individu atau syarikat.

RUJUKAN

Elak sertai skim mata wang haram, Utusan Malaysia, 5 Januari 2010
Elak skim dagang mata wang asing, Berita Harian, 5 Januari 2010

INISIATIF MERAPATKAN JURANG DIGITALKe arah menuju sebuah negara maju dalam segala bidang dan terutamanya yang melibatkan teknologi, maklumat dan komunikasi (ICT) maka Malaysia telah mensasarkan penembusan 50 peratus sistem serta jaringan jalur lebar isi rumah di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Tahap penembusan jalur lebar negara sehingga akhir tahun lalu telah melebihi sasaran iaitu sebanyak 30.8 peratus berbanding sasaran awal 30 peratus dan kita perlu berusaha mencapai penembusan jalur lebar yang lebih luas, menyeluruh dan pantas pada penghujung tahun ini serta tahun-tahun berikutnya.

Peningkatan tahap penembusan jalur lebar yang lebih meluas kelak diharapkan akan memberi lonjakan baru kepada dunia ICT di negara ini memandangkan ianya mampu menyumbang kepada kemajuan dan tahap inovasi negara pada masa hadapan setanding dengan negara maju lain. Secara umumnya, tanpa prasarana ICT yang lengkap dan kewujudan jurang digital yang masih luas dalam masyarakat akan membantutkan usaha inovasi dan kreativiti rakyat di negara kita, malahan menjadi penghalang kepada pembangunan negara secara keseluruhannya.

Ini adalah kerana peningkatan tahap penembusan jalur lebar di seluruh negara ketika ini dilihat mampu memberi kesan positif kepada seluruh masyarakat di samping memacu pertumbuhan ekonomi negara agar lebih berdaya saing di arena global. Oleh yang demikian, jurang digital yang wujud perlu dirapatkan memandangkan jurang digital semasa antara bandar dan luar bandar adalah pada kadar 6:1 dan perbezaan ini merupakan satu cabaran besar kepada semua pihak menanganinya bagi memastikan penembusan jalur lebar di seluruh negara berjalan lancar.

Untuk itu dan secara alternatifnya, kepelbagaian program dan aktiviti serta pembudayaan ICT wajar diperkenal dan dijalankan secara lebih agresif bagi merealisasikan sasaran penembusan jalur lebar termasuk meningkatkan mutu prestasi internet meliputi kelajuan, kualiti perkhidmatan dan penjimatan kos operasi. Kerajaan dalam hal ini juga perlu menumpukan kepada operasi penembusan jalur lebar di luar bandar bagi memastikan kawasan itu tidak ketinggalan, tertinggal di belakang serta menjadi punca kepada kegagalan mencapai sasaran penembusan 50 peratus jalur lebar di seluruh negara pada tahun ini.

Pelancaran Program Merapatkan Jurang Digital misalnya dijangka mampu memastikan jurang digital yang masih wujud di antara kawasan bandar dan luar bandar dapat dikurangkan dari masa ke semasa dengan jaya serta mencapai objektifnya. Ketika ini jurang digital yang masih wujud merangkumi aspek kekurangan serta kelemahan kemudahan ICT yang lengkap dan indeks capaian kepada maklumat terutamanya melalui internet di kawasan luar bandar masih ketara. Senario ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja dan jurang yang ada perlu diperbaiki sepanjang masa bagi memastikan semua golongan mempunyai peluang serta mendapat akses yang sama pada bila-bila masa.

Melalui inisiatif Program Merapatkan Jurang Digital ini juga diharapkan penduduk di kawasan pendalaman serta luar bandar di negara ini dapat menikmati manfaat kemudahan ICT seperti mereka yang tinggal di bandar selaras dengan matlamat IMalaysia yang menumpukan kepada amanah rakyat didahulukan dan pencapaian diuatamakan. Penembusan jalur lebar sejak mula diperkenalkan di negara kita bukan hanya perlu difokuskan kepada isi rumah semata-mata sebaliknya perlu dilihat kepada jumlah penggunaan telefon bimbit dan komputer yang semakin bertambah di mana kini mencecah 28 juta pengguna di seluruh negara. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan perlu dipertingkatkan lagi pada masa hadapan.

Kejayaan dan kemampuan negara merapatkan jurang digital di dalam negara melalui prasarana ICT misalnya menjadi penanda aras komitmen yang ditunjukkan sejak sekian lama dan sebagai pemangkin kepada aras peningkatan kualiti hidup, pembangunan minda dan nilai ekonomi isi rumah semua penduduk tanpa membezakan apa jua kaum. Aktiviti dan usaha penembusan jalur lebar yang sistematik dan jurang digital yang rendah juga akan menjadi nilai tambah terhadap akses ICT kepada semua lapisan termasuklah golongan peniaga, petani, penternak, orang kurang upaya (OKU), wanita, pelajar dan warga emas di negara kita.

Sehubungan itu, kesediaan kerajaan mengkaji semula kadar bayaran perkhidmatan jalur lebar ketika ini yang dilihat masih tinggi dan membebankan rakyat dan dalam masa yang sama memastikan perkhidmatannya dapat diperluaskan kepada semua golongan masyarakat pada kadar yang lebih murah, kompetitif serta tidak membebankan. Kerajaan juga dalam masa yang sama diharapkan dapat memantau kadar harga yang dikenakan selain menggesa semua syarikat penyedia perkhidmatan berkenaan melaksanakan tanggungjawab sosial korporat (CSR) mereka bagi merealisasikan hasrat kerajaan merapatkan jurang digital di negara ini.

RUJUKAN

Penembusan jalur lebar negara melebihi sasaran 30 peratus, Utusan Malaysia, 29 Disember 2009
50 peratus jalur lebar seluruh negara tahun depan, Berita Harian, 29 Disember 2009
Kadar jalur lebar lebih murah?, Utusan Malaysia, 5 Januari 2010