Saturday, February 26, 2011

PEMBANGUNAN ORANG ASLI DI MALAYSIA


Orang Asli di negara ini dilindungi di bawah Perlembagaan Negara di mana sama kedudukannya dengan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak yang mempunyai hak di negara ini di bawah Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah peruntukan ini, hak Orang Asli, anak-anak dan keturunan mereka dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong selaku pelindung mereka tanpa menafikan hak-hak kaum lain di negara ini.

Oleh yang demikian, masalah keciciran murid Orang Asli yang gagal melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah merupakan satu cabaran kepada negara untuk mengatasinya. Walaupun kemudahan infrastruktur pendidikan telah disediakan tetapi masalah sikap dan minda golongan itu perlu diubah khususnya ibu bapa di kalangan Orang Asli supaya anak-anak mereka mendapat pendidikan sempurna. Ini adalah kerana sebanyak 31 peratus anak-anak Orang Asli di seluruh negara gagal melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah.

Pendidikan dan sistem pembelajaran Orang Asli amat penting ketika ini dan ia adalah cabaran besar kepada golongan terbabit dalam meneruskan kehidupan mereka dalam dunia moden yang serba mencabar ini. Tanpa pendidikan yang sempurna, mereka tidak akan ke mana dan bakal berhadapan dengan kesulitan pada masa hadapan. Sehubungan itu, bagi mengatasi masalah ini pusat pendidikan seperti sekolah rendah dan menengah misalnya wajar dibina bersebelahan dan berhampiran dengan penempatan Orang Asli dan menempatkan guru berdedikasi supaya ibu bapa golongan itu boleh menghantar anak mereka ke sekolah.

Ibu-bapa Orang Asli juga tidak boleh sesuka hati membawa keluar anak mereka dari sekolah untuk mencari hasil hutan sepanjang waktu persekolahan kerana ini mengganggu tumpuan dan minat anak-anak belajar walaupun tidak dapat dinafikan bahawa mereka hidup di bawah paras kemiskinan dan terpaksa meneruskan kehidupan. Untuk itu, infrastruktur pendidikan, sistem serta model pembelajaran khusus, kemudahan asas dan bantuan kewangan yang sewajarnya juga perlu disediakan dengan sempurna bagi membolehkan kanak-kanak Orang Asli mudah dalam pembelajaran dan mempunyai akses ke sekolah.

Biarpun begitu iltizam negara membangunkan masyarakat itu menerusi bidang pendidikan setakat ini berhasil apabila seramai 832 orang anak Orang Asli berjaya menamatkan pengajian di universiti tempatan dan swasta sejak tahun 1981. Tahun ini sahaja seramai 200 penuntut Orang Asli berada di institut pengajian tinggi awam yang mengambil pelbagai jurusan profesional khususnya peluang mengisi sektor pekerjaan dan keusahawanan menjelang tahun 2015. Oleh itu, graduan dan golongan terpelajar Orang Asli juga wajar diberikan keutamaan dalam sektor perkhidmatan awam dan swasta di negara kita di samping peluang-peluang perniagaan.

Dalam tempoh 2006 hingga 2010, negara telah memperuntukkan RM1 bilion bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli di seluruh negara, malah sejumlah RM20 juta disediakan bagi meningkatkan kualiti hidup, bantuan makanan, wang saku, input pertanian dan tambang sekolah kepada penduduk Orang Asli pada 2008 berikutan kemelesetan ekonomi ketika itu. Berdasarkan rekod sebelum ini juga sebanyak 65.6 peratus kadar kemiskinan pada tahun 2006 berjaya dikurangkan sehingga 49 peratus pada tahun lalu. Jabatan Kemajuan Orang Asli (Jakoa) menyasarkan sehingga 25 peratus kadar kemiskinan dikurangkan pada 2015 seterusnya memenuhi matlamat sifar menjelang 2020.

Penekanan yang serius terhadap pembangunan modal insan masyarakat Orang Asli amat penting supaya mereka boleh bersaing dengan kaum lain di negara ini ketika ini dan pada masa hadapan. Mereka perlu dilatih supaya berilmu, berbudaya dan mempunyai cita-cita tinggi dalam segala aspek kehidupan agar tidak tertinggal di belakang. Oleh itu, projek Rancangan Penempatan Semula (RPS) Orang Asli misalnya perlu dilaksanakan secara bersepadu dengan memastikan ia dilengkapi kemudahan asas serta menyediakan aktiviti ekonomi bagi memberi pendapatan tetap kepada mereka, sekali gus membolehkan mereka kekal di kawasan mereka bagi tempoh jangka panjang dan tidak lagi berpindah randah.

Ia juga bagi memastikan mereka tidak lagi mengamalkan kehidupan berpindah randah dan menyukarkan negara membantu mereka keluar daripada masalah kemiskinan serta menyediakan pendidikan sempurna. Pembangunan masyarakat Orang Asli perlu mengutamakan aspek punca dan peluang ekonomi seperti ladang pertanian selain menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, dewan serbaguna, telefon awam dan lain-lain lagi. Sehingga kini semua 209 perkampungan Orang Asli atau 69 peratus di seluruh Semenanjung menikmati bekalan air bersih dan terawat terus ke rumah mereka.

Seperkara yang perlu diberikan perhatian ialah terhadap Akta 134 iaitu Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 yang perlu dipinda bagi membolehkan Orang Asli diberikan hak untuk memiliki tanah di negara ini. Pindaan tersebut antara lain melibatkan aspek takrifan Orang Asli, pembahagian harta pusaka dan lain-lain perkara berkaitan seperti dipersetujui dalam Majlis Tanah Negara sebelum ini. Akta 134 sedia ada hanya membolehkan sesuatu kawasan tanah itu diwarta dan dirizabkan untuk Orang Asli tanpa diberikan hak milik kepada mereka. Selagi akta ini tidak dipinda, Orang Asli tidak mendapat hak milik tanah seperti kaum lain yang termaktub dalam KTN.

Langkah bijak Kementerian Pelancongan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) mewujudkan sebuah produk baru pelancongan iaitu Pakej Pelancongan Orang Asli yang telah dilancarkan tahun lalu merupakan inisiatif yang baik di mana pengenalan pakej tersebut mampu menarik minat pelancong domestik dan luar negara yang menggemari pelancongan ekobudaya di negara kita. Malahan ianya juga dapat merealisasikan aspirasi negara untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat Orang Asli melalui sektor pelancongan yang sangat berdaya maju dan berpotensi luas menyumbang pendapatan kepada negara.

Manakala dalam aspek pembangunan dan pemerkasaan ajaran Islam di kalangan Orang Asli juga perlu diberikan penekanan utama bagi memastikan mereka memahami Islam yang sebenar serta memastikan saudara baru di kalangan kaum minoriti ini sentiasa mendapat tunjuk ajar dan didikan agama yang secukupnya dengan memberi penekanan kepada soal akidah, aspek asas seperti solat, puasa, membaca al-Quran dan perkara fardu ain lain bagi memantapkan lagi pemahaman mereka mengenai Islam. Adalah suatu yang amat mengembirakan kerana masyarakat Orang Asli hari ini sudah mula menerima Islam sebagai agama dan pegangan hidup mereka.

RUJUKAN

Akta akan dipinda beri hak Orang Asli miliki tanah, Utusan Malaysia, 25 Disember 2009
Pembangunan modal insan Orang Asli diberi penekanan, Berita Harian, 23 Julai 2010
Kediaman tetap untuk Orang Asli, Berita Harian, 25 Julai 2010
Jakoa sasar sifar miskin menjelang 2020, Utusan Malaysia, 1 Februari 2011
Mendekati kehidupan Orang Asli, Utusan Malaysia, 1 Februari 2011
Atasi masalah keciciran murid Orang Asli, Mingguan Malaysia, 27 Februari 2011

Monday, February 14, 2011

Mesir dalam al-Quran dan Hadis


Allah SWT telah memuliakan Mesir dan menyebutkannya dalam Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya, kerana kemuliaan posisi dan eksistensinya hingga hari kiamat:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ“Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman”. (Yusuf:99)

Dan Nabi Muhammad saw juga memuji penduduk Mesir dan memberikannya wasiat kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi saw:

إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض” قال أبو بكر: لمَ يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة

“Jika Allah memberikan kemenangan atas negeri Mesir, maka jadikanlah warganya sebagai perajurit secara intensif, kerana mereka merupakan sebaik-baik perajurit yang ada di muka bumi ini. Abu Bakar berkata: kenapa demikian wahai Rasulullah? “Karena mereka dan pasangan mereka (isteri-isteri mereka) tetap berada dalam ribath (ikatan) hingga hari kiamat”.

sumber: http://www.al-ikhwan.net/mesir-dan-reformasi-yang-diidamkan-umat-4204/

Wednesday, February 09, 2011

Banduan Hafiz Al-Quran akan diberi pengampunan


Banduan Hafiz Al-Quran akan diberi pengampunan

Manama: Banduan yang menghafal al-Quran layak diberikan pengampunan, kata Kementerian Hal Ehwal Agama Islam di Kuwait.

Keputusan terbabit adalah sebahagian daripada usaha untuk memulih banduan dan membantu mereka untuk berhadapan dengan masyarakat.

“Kuwait memilih program pendekatan agama sebagai sebahagian daripada dasar memulih banduan,” kata kementerian terbabit yang dipetik media tempatan.

“Di bawah program terbabit, tahanan menghadiri kuliah dan pembelajaran al-Quran untuk memberikan latihan kepada sikap mereka. Kejayaan mereka akan membolehkan mereka untuk menerima pengampunan ketua negara.”

Kementerian itu berkata, 137 tahanan terbabit dalam program itu, berkurangan daripada lebih 200 dalam program yang sama tahun sebelumnya.

Pada masa ini, tiada peraturan khusus membenarkan tahanan yang mengingati ayat dalam kitab suci itu untuk dimasukkan dalam senarai pengampunan, kata Kementerian Kehakiman. – Agensi

sumber: Berita Minggu, 6 Februari 2011

Saturday, February 05, 2011

IKRAM bersama rakyat Mesir


USHERING IN THE ERA OF DEMOCRACY IN EGYPT
Memorandum to the United States of America

February 4th 2011

We, the concerned citizens of Malaysia, the upholders of truth, freedom, justice, human rights and democracy, believe that the turmoil in Egypt must end with the ultimate demand of the Egyptian people being met.

After three decades of repressive rule, the Egyptian people regardless of religious beliefs, social standings or group affiliations had made a fundamental demand for a regime change. Hosni Mubarak must leave the presidency immediately.

The “million man march” on February the 1st, 2011 carried this as the only demand. Events are taking an ugly turn with acts of violence perpetrated by the supporters of Hosni Mubarak on the peaceful gathering at the Tahrir Square. The violence can escalate.The United States of America clearly has a big influence on Hosni Mubarak. It is time for the United States of America to state its stand, in no uncertain terms, that Mubarak must go. The orderly transition must start with Hosni Mubarak out of the picture. Only then can the USA claim that they hear the voice of the Egyptian people.

The Egyptian people deserve a regime change. Egyptians deserve their freedom, the right to self-determination, and the right to build their own future.

We therefore, in solidarity with the people of Egypt, call for the following:

that Hosni Mubarak must step-down immediately;

that the USA must call for the immediate resignation of President Hosni Mubarak;

that the international community act to:

ensure that violence does not escalate,
apply pressure to Hosni Mubarak to leave his presidency immediately,
call for the installation of a government of national unity, acting in a care-taker role,
facilitate the holding of an internationally supervised free and fair elections;

that all repressive regimes especially in the Middle-East must take heed of the unfolding events and listen to voice of their people.

Political Parties, NGOs and concerned citizens of MalaysiaBERSAMA MENYAMBUT ERA DEMOKRASI DI MESIR
Memorandum kepada Amerika Syarikat

4 Februari 2011

Kami, rakyat Malaysia yang prihatin, penegak kebenaran, kebebasan, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi, percaya bahawa pergolakan di Mesir sekarang ini mesti berakhir dengan kemuncak tuntutan rakyat Mesir dipenuhi.

Selepas tiga dekad pemerintahan yang zalim, rakyat Mesir tanpa mengira kepercayaan agama, kedudukan sosial atau kumpulan sekutu telah membuat tuntutan dasar untuk perubahan rejim. Hosni Mubarak mesti meninggalkan takhta presidennya segera.

Inilah satu-satunya tuntutan yang dibawa semasa Perarakan Sejuta Manusia ("million man march") pada 1 Februari 2011. Peristiwa seterusnya telah menjadi semakin buruk dengan tindakan ganas yang dimulakan oleh penyokong Hosni Mubarak ke atas perhimpunan aman di Medan Tahrir. Keganasan ini boleh merebak.

Amerika Syarikat jelas mempunyai pengaruh yang besar ke atas Hosni Mubarak. Sudah tiba masanya bagi Amerika untuk menyatakan pendiriannya, tanpa syarat, bahawa Mubarak mesti berundur. Peralihan dan transisi yang baik ("the orderly transition") mesti bermula dengan Hosni Mubarak berundur. Dengan cara itu sahajalah Amerika Syarikat boleh mendakwa bahawa ia mendengar suara rakyat Mesir.Rakyat Mesir berhak kepada perubahan rejim. Rakyat Mesir berhak kepada kebebasan, hak untuk menentukan dan membina masa depan mereka sendiri.

Kami dengan ini, atas semangat solidariti bersama rakyat Mesir, menuntut perkara-perkara berikut:

Bahawa Hosni Mubarak mesti berundur serta merta;

Bahawa Amerika Syarikat mesti menggesa agar Presiden Hosni Mubarak meletak jawatan serta merta;Bahawa Masyarakat antarabangsa bertindak untuk:

memastikan keganasan tidak berlarutan,
memberi tekanan ke atas Hosni Mubarak untuk meninggalkan takhta persidennya serta merta,
meminta agar kerajaan perpaduan ("government of national unity") ditubuhkan yang akan berperanan sebagai "care taker",
membantu mengadakan pilihanraya adil dan saksama yang diselia oleh pihak antarabangsa;

Bahawa semua rejim yang zalim terutama di Timur Tengah mesti mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa yang sedang berlaku dan mendengar suara rakyat mereka.

Wednesday, February 02, 2011

Himpunan bantah campurtangan AS di Mesir Jumaat ini


Himpunan bantah campurtangan AS di Mesir Jumaat ini

Hazayani Zakaria

KUALA LUMPUR, 2 Feb: Gabungan parti politik dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang menamakan diri mereka sebagai Himpunan Bersama Kebangkitan Rakyat Mesir akan membuat tiga desakan terhadap Amerika Syarikat, Jumaat ini.

Desakan itu akan dibuat dalam himpunan besar-besaran bagi menyerahkan memorandum kepada Kedutaan Amerika Syarikat selepas solat Jumaat 4 Februari ini.

Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Pusat, Suhaizan Kaiyat berkata, tiga desakan tersebut ialah menggesa Amerika berundur dari Mesir, tidak campur tangan dalam urusan rakyat Mesir memilih pemimpin mereka serta mendesak seluruh dunia memberi tekanan kepada Presiden Mesir, Husni Mubarak agar meletakkan jawatan.

"Kita mengajak seluruh rakyat untuk menyertai himpunan yang akan bermula di Masjid As-Syakirin KLCC selepas solat Jumaat.

"Kita akan berarak dari masjid menuju ke kedutaan Amerika Syarikat dan akan disertai oleh beberapa pimpinan utama Pakatan Rakyat," kata beliau pada sidang media di Ibu Pejabat PAS, dekat sini hari ini.

Menurutnya yang juga pengarah himpunan tersebut, sebanyak lebih 50 NGO telah menyatakan persetujuan untuk turut sama dalam himpunan yang dijangka akan dihadiri lebih 1,000 orang itu.

Antaranya Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia (Shura), Citizens International, Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim), gabungan Mahasiswa Islam Malaysia (Gamis) dan lain-lain pertubuhan.

Tambahnya, mereka turut mempelawa BN dan parti komponennya serta NGO di bawahnya untuk menyertai himpunan ini kerana ianya merupakan isu nasional tanpa mengira fahaman politik, bangsa dan agama.

"Kita mengajak pertubuhan lain yang barangkali tak bersama hari ini seperti Umno, MCA, MIC dan pertubuhan-pertubuhan bukan Islam juga digalakkan untuk hadir. Ini merupakan isu besar yang memerlukan sokongan semua pihak tanpa mengira politik dan agama," katanya.

Setiausaha Agung Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim), Mohd Azmi Abdul Hamid pada sidang media sama berkata, pihaknya menyokong penuh himpunan tersebut dan akan mengerahkan seramai mungkin ahlinya untuk hadir.

"Saya mewakili Mapim menyokong penuh himpunan ini dan akan mengerah seramai mungkin ahli untuk menghadiri perhimpunan ini.

"Sebanyak 28 organisasi di bawah Mapim akan dikerah untuk hadir," katanya yang juga Presiden Teras Pengupayaan Melayu (Teras).

Sementara itu, Naib Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh meminta Kerajaan Malaysia menyatakan pendirian poitik mereka terhadap kebangkitan yang sedang berlaku di Mesir dan tidak bersikap berkecuali.

"Kita kena lihat sikap dan polisi Malaysia berhubung dengan negara lain dan nasib rakyat negara lain. Kalau prinsipnya adalah satu prinsip yang besar seperti keadilan dan juga demokrasi, saya percaya satu sikap perlu dinyatakan dengan jelas oleh Malaysia dan sepatutnya mestilah menyokong usaha rakyat Mesir," katanya yang juga Timbalan Presiden Jemaah Islah Malaysia (JIM).

Ditanya sebab mengadakan himpunan ke Keduataan Amerika, Suhaizan berkata ianya keran jelas selama ini Amerika memberikan sokongan penuh kepada kerajaan Mesir.

"Amerika Syarikat sudah lam menjadi penyokong kuat diktaktor Mesir.

"Hosni Mubarak bergerak di bawah bayang Amerika, di bawah telunjuk Amerika jadi kita mintak Amerika tidak campur tangan di Mesir dan dalam masa sama kita mengasak seluruh dunia agar mengesa Hosni meletakkan jawatan," katanya.

Menyentuh soal permit, beliau berkata, pihaknya tidak bercadang untukk memohon permit namun berharap pihak polis memberikan kerjasama bagi melancarkan himpunan berkenaan.

Turut bersama pada sidang media ialah Setiausaha Agung JIM, Nahar Mohd Nor dan Pengerusi Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia (Shura), Abdul Ghani Shamsudin.

Sumber: http://www.harakahdaily.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=30674:himpunan-bantah-campurtangan-as-di-mesir-jumaat-ini&catid=1:utama&Itemid=50