Tuesday, March 29, 2011

BUKU PRODUK WARISAN NEGARA


Malaysia sepatutnya mampu menghasilkan 28,000 judul buku baru setiap tahun berdasarkan nisbah kepadatan penduduknya kini yang mencecah 28 juta orang. Bagaimanapun, negara ketika ini hanya mampu menghasilkan sekitar 15,000 judul buku baru setahun iaitu pencapaian 50 peratus sahaja jika dibandingkan dengan nisbah negara maju lain. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan lagi penerbitan buku perlu digandakan kerana buku adalah khazanah dan warisan ummah yang sangat berharga dan menjadi sumber atau medium utama penyebaran ilmu serta dokumentasi intelektual masyarakat maju.

Dalam konteks semasa, nilai jualan buku di Malaysia dilaporkan berjaya mencecah sehingga RM2.1 bilion sepanjang tahun 2009 yang membuktikan potensi dan prospek sebenar industri ini serta menunjukkan tahap kemajuan dan perkembangan industri buku tempatan yang mampu menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada golongan penulis dan penerbit buku di negara ini. Nilai jualan yang tinggi seperti direkodkan itu membuktikan industri buku menjadi antara bidang yang paling ketara kemajuannya di Malaysia dan mampu bersaing secara sihat dalam masa jangka panjang biarpun terpaksa bersaing dengan fenomena buku elektronik (e-book) yang semakin diminati ramai.

Sehubungan itu, penerbitan buku tradisional secara berterusan oleh penulis atau pengarang tempatan kita adalah amat penting yang perlu digalakkan dari masa ke semasa kerana pendapatan yang dijana melalui industri ini juga besar dan telah mencecah nilai jualan melebihi satu bilion di samping itu adalah bagi memupuk tabiat dan budaya membaca rakyat Malaysia yang tinggi serta bagi memperkaya dan menambahkan lagi bahan bacaan umum misalnya berkaitan pendidikan, pengembangan minda kanak-kanak, pembudayaan kerja, aspek sosial, ekonomi, kerohanian dan sebagainya.

Selain itu, kita perlu menggalakkan masyarakat Malaysia agar menceburi bidang penulisan serta menggiat dan memajukan industri penerbitan buku di negara ini secara yang lebih agresif lagi. Ini adalah berikutan dana sebanyak RM2 juta telah diluluskan untuk membeli secara terus serta mengedar karya penulis tempatan di mana sebelum ini penulis tempatan terpaksa berkongsi keuntungan dengan orang tengah untuk memasarkan hasil tulisan mereka. Perkembangan ini sangat menarik dan tepat pada masanya di mana para penulis tempatan perlu merebutnya dan tidak boleh melepaskan peluang keemasan ini begitu sahaja.

Untuk itu, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) akan terus berurusan dengan penulis tempatan bagi membeli karya mereka dan buku-buku yang dibeli pula akan dihantar ke hampir 1,049 buah perpustakaan desa di seluruh negara bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan rakyat luar bandar dengan koleksi bahan bacaan yang lebih pelbagai dan informatif. Dana RM2 juta berkenaan juga adalah bagi memastikan buku-buku tempatan terus diterbitkan selain memberi motivasi kepada lebih 5,000 penulis di negara ini meneruskan kerjaya dan budaya mulia mereka agar industri penulisan dan penerbitan terus berkembang pesat di negara kita.

Ekoran dari itu, bagi merancakkan lagi industri penulisan negara, maka perlaksanaan semula dasar pembelian buku terus oleh Perpustakaan Negara daripada penulis atau pengarang tempatan adalah wajar di mana dasar ini pernah dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007 tetapi telah dihentikan. Sebelum ini pada tahun 2007 sejumlah RM4.9 juta telah diperuntukkan untuk membeli buku-buku yang melibatkan 120 penulis, manakala pada 2008 pula, sebanyak RM2.4 juta telah digunakan untuk belian yang sama melibatkan 99 penulis dan untuk tahun 2009, sebanyak RM3.8 juta telah digunakan untuk membeli buku-buku terus daripada 172 penulis.

Oleh yang demikian, dasar ini adalah langkah bijak bagi memastikan nasib golongan penulis buku sepenuh masa dan separuh masa di negara kita akan lebih terbela, mendapat manfaat karya penulisan yang sewajarnya dan mempunyai masa hadapan yang lebih terjamin pada masa hadapan. Malahan dasar pembelian buku secara terus daripada penulis juga dapat memastikan penulis atau pengarang tempatan memperolehi agihan pendapatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sesebuah judul itu dibeli oleh Perpustakaan Negara daripada penerbit. Ini adalah bagi memastikan golongan penulis tempatan tidak ketinggalan dalam membantu mempertingkatkan kualiti industri buku di negara ini.

Oleh itu, antara yang boleh diceburi oleh golongan penulis muda tempatan misalnya ialah penulisan buku kanak-kanak yang semakin berkembang di mana Perpustakaan Negara menerima sebanyak 65,237 judul buku kanak-kanak sepanjang 34 tahun iaitu dari 1966 hingga Oktober 2010. Jumlah tersebut meliputi 32 peratus daripada jumlah keseluruhan buku diterima iaitu 204,035 judul dalam tempoh yang sama. Bagaimanapun, penerbitan buku kanak-kanak tahun 2010 menunjukkan penurunan drastik sebanyak 2,932 judul berbanding 4,189 dalam tempoh sama tahun 2009. Untuk itu, sesuatu perlu dilakukan segera bagi mengatasi masalah ini memandangkan kanak-kanak adalah aset negara yang sangat penting dan oleh yang demikian, kekurangan bahan bacaan mereka tidak boleh dipandang ringan.

Ini adalah kerana menurut perangkaan mendapati kanak-kanak berusia sekitar 10 tahun merekodkan peningkatan aliran membaca antara lapan ke 12 buah buku setahun, manakala bagi peringkat usia 10 tahun hingga 40 tahun pula, rata-ratanya membaca lapan buah buku setahun dan selanjutnya bagi mereka yang berusia 41 tahun ke atas pula, didapati sekurang-kurangnya enam buku telah dibaca oleh mereka setahun. Peningkatan indeks aliran membaca ini adalah perkembangan yang sihat dan sebagai persiapan memenuhi krateria dan prasyarat negara maju yang mana ianya perlu diperkasakan di peringkat kanak-kanak lagi.

Justeru, adalah diharapkan agar para ilmuwan, sasterawan dan pemikir di negara kita perlu berusaha lebih gigih lagi dalam menghasilkan pelbagai jenis buku sama ada fiksyen atau bukan fiksyen yang bermutu tinggi, berkualiti, berprestij dan bertaraf dunia selain terdapat saranan agar meningkat minat serta menggalak dan meluaskan lagi ufuk penulisan di negara kita melalui penghasilan lebih banyak buku ilmiah, keagamaan, sejarah, budaya tempatan serta pengalaman dan pandangan tentang sesuatu subjek atau isu global misalnya yang boleh dikategorikan sebagai produk kesusasteraan negara untuk dikongsikan dengan generasi akan datang.

RUJUKAN

Osman Ayob, 2010. Teruskan belian buku daripada penulis, Utusan Malaysia, 29 November

Industri buku negara tunjuk peningkatan, Berita Harian, 26 Mac 2011
RM2j setahun beli buku tempatan, Utusan Malaysia, 26 Mac 2011
PNM terima 65,237 judul buku kanak-kanak, Utusan Malaysia, 23 Disember 2010
Malaysia mampu hasil 28,000 buku, Utusan Malaysia, 17 Disember 2010
Dasar beli buku terus dari penulis, Utusan Malaysia, 11 Disember 2010

No comments: