Wednesday, October 26, 2011

Pasaran sukuk di Malaysia

Terajui pasaran sukuk

Pada masa yang sama langkah berhemat makro akan dilaksanakan untuk mengelak ketidakseimbangan kewangan dan bagi mengekalkan kestabilan kewangan.

Pembiayaan melalui sistem perbankan dan pasaran modal dijangka terus berkembang untuk menyokong aktiviti ekonomi terutamanya dengan pelaksanaan beberapa projek utama berjangka panjang ke arah transformasi menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Seterusnya, dengan pelaksanaan Pelan Induk Pasaran Modal 2 dan Pelan Induk sektor Kewangan kedua pada tahun ini. Kedua-dua pasaran dijangka lebih dinamik dan berinovasi terutamanya dalam pengantarabangsaan kewangan Islam, modal teroka serta pembiayaan industri hijau dan inovasi.

Dasar monetari pada tahun ini terus menyokong pertumbuhan ekonomi di samping mengurus risiko tekanan inflasi serta mengelak ketidakseimbangan kewangan.

Pembiayaan melalui sistem perbankan dan pasaran modal kekal teguh untuk menyokong aktiviti dalam semua sektor ekonomi.

Daya tahan dan kestabilan sistem kewangan adalah disokong oleh permodalan yang kukuh dan kualiti aset yang teguh serta amalan risiko berhemat.

Dalam tempoh tujuh bulan pertama, 2011, permohonan pinjaman terus berkembang dengan kukuh sebanyak 23.1 peratus, kelulusan pinjaman 20.1 peratus.

Nisbah modal wajaran risiko (RWCR) pula berada pada paras 14.3 peratus dan nisbah modal teras (CCR) pada 12.5 peratus.

Pelan Induk Pasaran Modal 2 telah dilancarkan pada April 2011 bagi transformasi pasaran modal untuk tempoh 10 tahun akan datang bagi menggalakkan persekitaran pengantaraan lebih pelbagai dan inovatif.

Pasaran modal Islam kini melebihi RM1 trilion dan berkembang pesat seiring dengan pasaran modal konvensional.

Malaysia kekal sebagai peneraju terbitan sukuk yang mencakupi 62.7 peratus daripada jumlah sukuk terkumpul global pada akhir separuh pertama 2011.

Jumlah nilai sukuk yang disenaraikan di Bursa Malaysia pada akhir Julai 2011 berjumlah RM88.3 bilion dan mengesahkan kedudukan bursa sebagai destinasi penyenaraian sukuk utama di dunia.

sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1008&pub=utusan_malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_05.htm&arc=hive

No comments: