Thursday, December 13, 2012

Akta pantau dana asing biaya NGO tempatan

Kuala Lumpur: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) tidak menolak kemungkinan mewujudkan undang-undang bagi memantau penyaluran dana asing ke badan bukan kerajaan (NGO) dan syarikat di negara ini. Timbalan Menterinya, Datuk Tan Lian Hoe, berkata pada masa ini bidang kuasa penguatkuasaan KPDNKK melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) hanya terhad kepada kawal selia undang-undang yang termaktub mengikut Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Tidak mempunyai bidang kuasa “SSM tidak mempunyai bidang kuasa seliaan terhadap perkara berkaitan penerimaan dan kemasukan dana asing ke dalam NGO, syarikat dan juga perniagaan di Malaysia...penggubalan undang-undang baru ini kelak mungkin akan membabitkan KPDNKK dengan Bank Negara Malaysia. “Sebagai contoh pula, undang-undang baru itu akan menggariskan supaya NGO atau mana-mana syarikat yang menerima dana asing mengisytiharkan jumlah dana asing yang diterima serta cara penggunaannya,” katanya menjawab soalan tambahan Senator Ahamat @ Ahamad Yusop di Dewan Negara, semalam. Menjawab soalan asal Ahamat mengenai bentuk pemantauan yang dibuat terhadap syarikat bagi mengelakkan pelanggaran Akta Syarikat 1965, Lian Hoe berkata SSM melaksanakan beberapa langkah proaktif dan reaktif bagi memastikan pematuhan terhadap akta berkenaan. Katanya, aktiviti pemantauan proaktif yang dijalankan termasuk pemantauan rutin terhadap data sistem maklumat syarikat perniagaan, pemeriksaan rutin ke alamat berdaftar syarikat dan premis perniagaan. “Selain itu, ia juga membabitkan pemantauan melalui media serta semakan terhadap dokumen seperti penyata tahunan dan penyata kewangan syarikat yang wajib diserah-simpan kepada SSM. “Aktiviti penguatkuasaan reaktif pula dilaksanakan berdasarkan aduan dan laporan yang diterima melalui kaunter aduan, surat, laporan akhbar dan laman sesawang rasmi SSM serta rujukan daripada agensi pengawal selia lain,” katanya. - BERNAMA - sumber: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/AktapantaudanaasingbiayaNGOtempatan/Article/index_html

No comments: