Sunday, November 08, 2009

Keperluan Akta Halal di Malaysia

Malaysia melangkah jauh ke hadapan berbanding negara Islam lain apabila akan mewujudkan satu akta khas berkenaan status halal semua produk yang dipasarkan kepada umat Islam di dalam dan luar negara. Peruntukan undang-undang berkenaan akan dimaktubkan dalam Akta Halal yang akan digubal pada tahun 2010 dan bakal menjadi rujukan utama pemain industri halal negara serta global.

Akta yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama berkenaan antara lain akan menggiatkan lagi pembangunan industri halal domestik serta membanteras masalah pemalsuan sijil halal yang sejak sekian lama terus berleluasa di pasaran produk makanan, perkhidmatan dan sebagainya. Kadang-kadang isu halal ini telah menimbulkan kegelisahan dan dilemma kepada umat Islam memilih produk atau perkhidmatan yang betul-betul suci serta memenuhi kehendak Syariah.

Akta berkenaan itu juga nanti diharapkan akan menentukan bentuk tindakan dan langkah yang akan diambil terhadap penggunaan sijil halal yang palsu dan kecuaian pihak tertentu dalam mematuhi peraturan halal. Ini termasuklah peniruan sijil, dan ada juga pihak yang telah memperolehi sijil halal, tetapi tidak mematuhi keperluan syariah dan oleh itu memerlukan satu bentuk penguatkuasaan yang sistematik dan berkesan bagi menangani masalah ini.

Sehubungan itu, Akta Halal yang akan digubal itu juga diharapkan dapat memastikan semua produk makanan dan proses penyediaan serta penyeliaannya halal mengikut syariat Islam. Ketika ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) bersama Jabatan Agama Islam negeri-negeri serta Jabatan Peguam Negara sedang menggubal akta itu yang dijangka siap tidak lama lagi. Akta itu juga dilihat akan melicinkan penguatkuasaan status halal oleh Jakim terhadap premis-premis perniagaan di seluruh negara.

Ketika ini terdapat beberapa peruntukan undang-undang berkaitan dengan Prosedur Pensijilan Halal seperti Akta Perihal Dagangan 1972, Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan ‘Halal’) 1975, Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975, Akta Makanan 1983 (Akta 281) dan Peraturan-peraturan Makanan 1985. Perintah Perihal Dagangan (Perbahasaan ‘Halal’) 1975 misalnya memberikan takrif berhubung dengan perbahasaan “Halal”, “Ditanggung Halal”, “Makanan Islam” atau mana-mana perbahasaan yang membawa maksud sedemikian sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak.

Manakala Seksyen 2 Perintah Perihal Dagangan (Perbahasaan Halal) 1975 pula menerangkan maksud Hukum Syarak di sini ialah Undang-Undang Islam dan Mazhab Shafi’e atau undang-undang dalam Mazhab Maliki, Hanbali atau Hanafi yang telah dipersetujui oleh Yang Di Pertuan Agong untuk dikuatkuasakan dalam Wilayah Persekutuan atau oleh Raja-Raja di negari-neagri masing-masing untuk dikuatkuasakan sewajarnya.

Seksyen 3 Perintah Perihal Dagangan (Perbahasaan Halal) 1975 menjelaskan “Halal”, “Ditanggung Halal”, “Makanan Islam” bererti semua makanan tidak mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh Hukum Syarak memakannya atau tidak disembelih mengikut Hukum Syarak; atau tidak mengandungi sesuatu yang difikirkan sebagai najis mengikut Hukum Syarak; dan tidak diselia, diproses atau dikilang dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis mengikut Hukum Syarak.

Sehubungan itu, sekiranya pihak-pihak terbabit ingkar dan melanggar peraturan yang ditetapkan boleh dikenakan penalti di mana menurut Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559], Seksyen 42, Bahagian V (Kesalahan Jenayah)misalnya di mana jika mana-mana pihak telah disabitkan di Mahkamah boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Atas landasan ini, berdasarkan kepada peruntukan undang-undang sedia ada dan Akta Halal yang akan diwujudkan kelak diharapkan akan melahirkan satu mekanisme perundangan yang komprehensif dan mampu memberi impak positif kepada industri halal negara serta dunia. Inovasi ini akan menjamin hak umat Islam untuk menikmati produk halal lagi berkat agar tidak lagi dibayangi perasaan bimbang dan was-was. Akta berkenaan itu juga dilihat mampu meningkat lagi integriti dan imej Malaysia sebagai peneraju dan pemain utama pasaran industri halal dunia kelak.

RUJUKAN:

Akta Halal dijangka diwujudkan akhir 2010, Utusan Malaysia, 21 Disember 2009
Akta Halal wujud tahun depan, Utusan Malaysia, 8 November 2009

sumber internet: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1108&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_30.htm
sumber internet: http://www.halal.gov.my/corporate.php?ID=82

No comments: