Thursday, December 27, 2007

PAROL MAMPU TANGANI KESESAKAN PENJARA

Kesesakan banduan di penjara sejak kebelakangan ini begitu membimbangkan berikutan pertambahan drastik jumlah banduan dari masa ke semasa. Sehubungan dengan itu, pengenalan sistem parol di negara kita diharapkan mampu menangani kesesakan serius banduan dan sebagai alternatif kepada proses pemulihan banduan dalam struktur masyarakat di negara kita.

Sistem Parol ialah pembebasan seseorang banduan sebelum habis tempoh menjalani hukuman penjara kerana berkelakuan baik tetapi perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja berfaedah di luar penjara di bawah pengawasan dan penyeliaan pegawai parol. Sistem ini jika dilaksanakan nanti dapat mengurangkan kesesakan di 29 penjara di seluruh negara, yang ketika ini menempatkan hampir 34,917 banduan, sedangkan kesemua penjara ini hanya mampu menampung banduan seramai 28,100 banduan sahaja.

Perlaksanaan sistem parol dimasukkan dalam satu seksyen baru menerusi pindaan Rang Undang-Undang Penjara (Pindaan) 2007 iaitu Seksyen 46A yang diluluskan baru-baru ini. Menerusi peruntukan baru tersebut membolehkan banduan yang dihukum penjara minimum satu tahun layak mengikuti sistem ini dengan syarat sudah menjalani separuh daripada tempoh penjara tanpa mengambil kira remit hukuman yang diberikan kepadanya kerana berkelakuan baik dan sudah melalui proses pemulihan.

Banduan-banduan juga layak dipertimbangkan mendapat parol selepas keputusan pertuduhan di mahkamah, proses rayaun serta mendapat pengampunan diselesaikan tetapi mereka yang disabitkan dengan kesalahan berat mengikut Jadual Keempat Kanun Kesiksaan tidak layak mengikuti sistem parol.

Sistem ini dilihat mampu mempercepatkan proses penyesuaiaan banduan dengan masyarakat dan agar mereka lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan negara sebelum dibebaskan, di samping kerajaan dapat meringankan beban kos penyelenggaraan dan penambahbaikan penjara di seluruh negara yang semakin meningkat tinggi.

Sistem parol yang akan dilaksanakan ini menjadikan Malaysia seiring dengan negara maju lain seperti Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom dan Australia dalam mengurus dan mentadbir banduan mereka secara yang lebih praktikal, efisien dan konstruktif di sana.

Setakat ini kerajaan telahpun menghantar 60 orang pegawai kanan Jabatan Penjara Malaysia (JPM) ke Australia bagi menimba ilmu dan pengalaman perlaksanaan sistem parol di sana untuk diaplikasikan di sini. Dijangkakan seramai 2,300 orang pesalah jenayah ringan bakal dipertimbangkan di dalam sistem parol ini. 83 pejabat parol di 50 kawasan dan daerah di seluruh negara telah dikenal pasti oleh Lembaga Parol untuk dijadikan lokasi permulaan perlaksanaan sistem ini dengan peruntukan sebanyak RM6.5 juta.

Lembaga Parol juga akan berusaha membantu mencari pekerjaan yang sesuai kepada peserta sistem parol ini. Mereka juga dibenarkan tinggal bersama keluarga dan masyarkat serta bekerja dengan majikan yang akan dikenal pasti oleh pegawai parol. Sistem parol juga boleh diguna pakai kepada banduan asing jika negara asal mereka mengamalkan sistem yang sama dan bersedia untuk menerima kembali banduan tersebut ke negara masing-masing.

Melihat kepada kesesuaian sistem parol ini dilaksanakan di negara kita, maka usaha dan proses perlaksanaannya perlulah dipercepatkan dan dilakukan dengan berhati-hati. Sistem parol diharapkan mampu membuka peluang kedua dan ruang membina kepada banduan di Malaysia memperbaiki kesalahan dan kesilapan mereka dengan sokongan padu masyarakat setempat dan negara. Ini adalah kerana ramai banduan yang bersedia untuk dipulihkan, diasuh, dididik dan sedia kembali semula kepada masyarakat dengan semangat dan azam baru serta menyesali segala yang telah berlaku sebagai pelajaran paling berharga.

Sistem ini sesungguhnya bakal memecah tradisi pemulihan banduan negara dan melonjak lanskap sistem tahanan dan pemulihan di Malaysia kepada satu tahap yang lebih berkesan, positif dan dihormati.

No comments: