Tuesday, April 28, 2009

MALAYSIA HAB KEWANGAN ISLAM MEGA

Sektor kewangan Islam Malaysia dilihat sebagai antara yang paling maju dan menarik di dunia, berdasarkan pelbagai insentif yang dirancang selain pelaksanaan lebih banyak dasar liberalisasi di mana Malaysia yang mempunyai penduduk seramai 26 juta, ialah pasaran kewangan dan perbankan Islam terbesar di dunia yang mencatatkan jumlah aset perbankan Islam bernilai RM113.5 bilion manakala aset takaful pula sebanyak RM6.2 bilion.

Sehubungan itu, tidak lama lagi Malaysia bakal menjadi negara pertama di dunia yang akan mempunyai institusi kewangan Islam mega yang dikuatkan dengan portfolio pelaburan, kepakaran sumber manusia dan sistem kawal selia sistem kewangan biarpun ahli ekonomi mendakwa sistem kewangan Islam yang wujud ketika ini memerlukan sekurang-kurangnya 50 tahun lagi untuk menjadi sebuah sistem kewangan yang setanding dan stabil seperti sistem kewangan konvensional sedia ada.

Pengumuman pakej meliberalisasikan sektor kewangan yang akan dilaksanakan sehingga 2012 tepat pada masanya. Pakej tersebut menawarkan dua lesen perbankan Islam baharu kepada peserta asing yang kukuh dan bertaraf dunia tahun ini dengan modal berbayar sekurang-kurangnya AS$1 bilion (RM3.6 bilion) diharap mampu merancakkan lagi pembangunan hab dan sistem kewangan Islam di negara kita.

Pasaran kewangan dan modal di negara maju terutama di Eropah dan Amerika Syarikat (AS) ketika ini begitu tidak stabil kesan daripada kelembapan ekonomi global, memberi peluang kepada sistem kewangan Islam yang memiliki kelebihan tersendiri dan dengan peluang yang ada mampu menjadi sebagai sumber pertumbuhan bagi pasaran kewangan alternatif baru menggantikan sistem konvensional.

Sistem kewangan Islam seperti Sukuk, Takaful, Ar Rahnu dan pelbagai instrumen lain ternyata telah menjadi alternatif terbaik ketika berhadapan dengan krisis semasa. Ketika ini masalah dan cabaran utama yang dihadapi oleh sektor kewangan Islam adalah sistem pencukaian yang tidak mempunyai spesifikasi bersesuai dan kerajaan perlu merangka serta memastikan struktur insentif cukai yang jelas dan bersesuaian dalam hal ini bagi memudahkan transformasi berlaku dan berkembang.

Oleh yang demikian, langkah liberalisasi yang akan dilaksanakan berupaya menggalakkan lagi perubahan struktur dalam sistem kewangan serta mempelbagaikan sumber pertumbuhan bagi memacu ekonomi negara. Dasar bijak ini juga akan memperkukuh potensi perniagaan dan meningkatkan prospek perkembangan institusi kewangan melalui kepakaran antarabangsa dan rangkaian hubungan global pemilik asing di negara kita.

Sehubungan itu, pemegang lesen baharu perbankan berkenaan akan diperbadankan di Malaysia dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia serta dilesenkan di bawah Akta Bank Islam 1983 di mana entiti bank dibenarkan memiliki kepentingan ekuiti asing sehingga 100 peratus. Manakala, bagi pengendali takaful keluarga baharu pula akan didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984 dengan modal diterbitkan dan berbayar minimum kekal RM100 juta.

Dengan kepakaran, pengalaman dan sumber yang dimiliki oleh entiti baharu kewangan Islam ini boleh memanfaatkan pasaran kewangan Islam global dan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa. Di samping itu, dapat mempertingkat kedalaman dan keluasan pasaran; membangunkan modal insan dan keperluan infrastruktur operasi bagi pengembangan serantau dan antarabangsa.

Oleh itu, adalah diharapkan pakej rangsangan liberalisasi institusi kewangan ini akan menjadi sebahagian inisiatif terbaik kerajaan untuk menangani kegawatan ekonomi negara dan global yang sedang melanda di samping membantu usaha kerajaan menjadikan negara ini sebagai hab kewangan Islam mega bertaraf global serta menjadi peneraju trend kewangan Islam dengan bertindak sebagai hab mempromosikan kewangan Islam kepada negara lain di dunia.

Rujukan:

Malaysia hab perantara dana kewangan Islam, Berita Harian, 3 Mei 2009
Malaysia perlu jadi peneraju trend kewangan Islam, Utusan Malaysia, 30 April 2009
Malaysia pertama miliki institusi Islam mega, Utusan Malaysia, 28 April 2009
Malaysia hab kewangan Islam, Utusan Malaysia, 28 April 2009
Liberalisasi kewangan, Utusan Malaysia, 28 April 2009
Perbankan Islam masih goyah, Utusan Malaysia, 13 April 2009
Sukuk diterbitkan dalam mata wang tempatan, Utusan Malaysia, 19 Mac 2009

No comments: