Monday, April 23, 2007

ISLAM TERAS PERPADUAN

Sikap prihatin kerajaan ini adalah petanda positif bahawa aspirasi Islam Hadhari mulai difahami dan diterima oleh semua pihak di seluruh negara. Model Islam yang ingin diterjemahkan bukanlah agenda tersembunyi yang dikhaskan kepada sesuatu kaum tertentu sahaja malahan ianya melangkaui batasan blok agama dan bangsa.

Natijah dan keistimewaan ini bakal diaplikasikan bagi menjayakan agenda Islam Hadhari dengan misi besar melaksanakan pembangunan negara sehingga ke peringkat akar umbi melalui pendekatan yang universal, maju, bertamadun dan berimbang.

Antara prinsip tonggak Islam yang boleh dijadikan asas kepada cita-cita ini ialah konsep kerajaan adil dan beramanah serta pembelaan hak kumpulan minoriti, menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang progresif, komprehensif dan punya toleransi yang tinggi.

Ini menunjukkan bahawa kebajikan rakyat bukan Islam juga diambil kira dan diberi tempat yang selayaknya.

Ini bertujuan menyahut arahan agar program penerangan Islam terus dipertingkatkan. Tugas dan tanggungjawab menerangkan aplikasi Islam sebagai modus operandi pembangunan negara dan teras perpaduan adalah tugas semua pemimpin.

Dengan penuh komitmen, konsep dan prinsip Islam yang begitu menekankan soal kesederhanaan, tidak ekstremis dan boleh diterima semua kaum tanpa batasan agama serta tanpa sebarang masalah.

Adalah diharapkan aplikasi Islam berjaya mencapai objektif melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai kekuatan spiritual, akhlak dan moral yang tinggi, intelektual dan material yang mantap, mampu berdikari dan berdaya saing, sentiasa melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan penuh kedamaian.

No comments: